БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 16

10 декември 2014

Дойде ред за бр.16 на Бюлетин за рибата, който е последен за 2014. и първи за големите декемврийски празници. Изкарахме впечатляващо Никулден с посещение на Бургас и Созопол. Да си пожелаем весели Коледни и Новогодишни празници, здраве да е и берекет. Нека до следващия брой отпразнуваме подобаващо всички именни дни през първата десетдневка на януари, когато ще ви зарадваме с поредния Новогодишен 17 брой. Наздраве още от сега.
 


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 16:

Комитет в Бургас
Пъстървата от Девин, пъстървата на П.А.Л. БГ
Нови изисквания етикети. Краен срок 13.12.2014.
На празник в Бургас и Созопол
Бизнесът раздава квотата за калкан
Публикувано законодателство на ЕС през месец ноември 2014 г.
Реклама

 


 

Комитет в Бургас


Поредната трета международна среща за учредяване на Регионален консултативен съвет за Черно море се състоя на 05-06.12.2014 г в Бургас. /. На срещата от страна на ГД МОРЕ към Европейската комисия участие взе г-жа Евангелия Георгици -експерт координатор. От страна на Р Румъния участие взеха над 20 делегати от различни браншови организации представляващи сектора рибарство/риболов, акваакултура и преработка/. От българска страна участие взеха също над 20 представители на рибарския и преработвателния сектор, екологични организации, синдиката на транспортните работници, директорите на ИАРА г-н Янчо Янев и директора на ДП „Рибни Ресурси. Присъстваха и представителите на местните инициативни групи, както и на други НПО, биолози и др. След оспорвани дебати представителите на Р Румъния се съгласиха РКСЧМ да бъде регистриран в Р България и изпълнителния директор да бъде посочен от българска страна. В замяна на това румънската делегация поиска първия избор на председател, който е на ротационен принцип да бъде посочен от тяхна страна и да имат право на втори офис в Румъния. Изрично тяхно настояване е офиса в Р България да бъде ситуиран в гр. Варна. Двете страни се договориха изпълнителния комитет/управителен съвет/ да бъде от 10 члена по 5 представители от всяка страна. Прие се предложението до 15 януари 2015 г. двете страни да бъдем готови със всички документи и да се съгласуват промените в устава така че в най – кратки срокове след това да се премине към подписване на учредителен акт и да се внесе в съда за регистрация. Цялото събитие беше организирано от офиса на БГ ФИШ а самото мероприятие беше с подкрепата и подпомогнато фирми членове на асоциацията и спонсори. В края на работната среща на 05.12.2014. г. делегация от работната група бе приета при кмета на Бургас г-н Николов по случай деня на града. На следващия ден представители на сектора взеха участие в официалната част на празника на Бургас и Созопол.


 

Пъстървата от Девин, пъстървата на П.А.Л. БГ


Пъстървата от района на Девин е една от най –добрите произвеждани в Р България. Развитието на пъстървовата аквакултура е един основен поминък за региона. Историческите данни показват, че този отрасъл на животновъдството съществува от много години в района и тук са отгледани и продължават да са отгледат хиляди тонове дъгово пъстърва. Това е факт, защото многобройните изследвания показват, че климатичните условие и изобилието на чиста, течаща планинска вода са основни при вземането на решение за изграждането на рибовъдни стопанства за пъстърва. Днес тук съществуват много на брой малки и големи ферми, но най-качествена и търсена от търговците е пъстървата произведена от фирма „П.А.Л. БГ“ ЕООД. Няма нищо учудващо в това, защото за развъждането на пъстървата се използват освен климатичните условия на региона и най-важното спецификата на водата.В тази фирма се използва изворна вода с постоянни химични и физични показатели, които са целогодишно са непроменими, а за изхранването се използват само отговарящи на най-добрите стандарти фуражи произведени специално за фирмата. Така се получава вкуса на пъстърва „П.А.Л.  БГ“.Фирмата е затворила цикъла на своето производство, като сама люпи и отглежда всички възрастови групи риби. Във фермата всеки басейн е подложен на постоянен мониторинг, постоянно пробовземане и лабораторни анализи. Фирмата разполага с модерно рибопреработвателно предприятие и нейните деликатеси можете да откриете в редица вериги магазини или да си поръчате на следните телефони: +359899909806, +359899909813.  
 


 


 

Нови изисквания етикети. Краен срок 13.12.2014.


Три дни до влизане в сила прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията.
Остават много нерешени въпроси и липса на отговори как да се етикетират рибите и какво да пише на етикета. Учудващо официалния контрол не проведе разяснения по прилагането на новите изисквания а търси решаването на проблема от „бизнеса“. Операторите в производството и преработката на риба и не рибни хидробионти ще намерят своите решения на проблема но са в невидения каква изненада ще им поднесе Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/ след 13.12.2014. Бюлетин за рибата в своя брой 8 още през месец април предупреди за предстоящите промени. Конкретни разяснения за оформянето и изписването на информацията върху етикетите можете да прочетете в неофициалните разясненията предоставени от европейските чиновници на този адрес.


 

На празник в Бургас и Созопол


Екипът на FISH NEWS.BG успя да посети на Никулден празника в Бургас и в Созопол.
Никулден на морето се отбеляза с масови тържества, хвърляне на венци в морето за здраве и берекет и пищни трапези с рибни деликатеси.На този ден град Бургас празнува празника на града. Навсякъде се раздава благотворително рибена чорба за бедни и богати, за граждани на града и за неговите гости. За първи път от много десетилетия насам на 06.12.2014. в гр. Бургас отвори врати пасажерското пристанище за посетители и бе позволено на гражданите и гостите на града да разгледат пътническия терминал, яхтеният порт и новостроящата се кула за наблюдение. И докато в Бургас се раздаваше масово рибена чорба в присъствието на министри и градоначалници , то в Созопол ритмите на автентични фолклорни музикални състави създаваше специален колорит, а скарите с печен лефер, пържен сафрид и барбуня даваха мириса, гледката и същността на празника.Специалните рибни деликатеси от мариновани, веяни, пушени и сушени мезета характерни за града и региона бяха обилно гарнирани с хайвер тарама, сладко от смокини, бели и червени вина. Хората отсядаха на трапезите в специално разпънатите шатри и дегустираха морските дарове приготвени за празника от рибари, морски капитани и изявени кулинари. Тази година казват риболова е на берекет. Нека Свети Николай пази всички хора и дава закрила на рибари и моряци в бури и бедствия.


 


 

Бизнесът раздава квотата за калкан


За първи път 80% от квотата за калкан ще бъде предоставена на признатите браншови организации за разпределението и между своите членове. Всеки който желае да получи за 2015 г част от квотата за улов на калкан трябва да подаде своята молба до Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Не членуващите в асоциацията кораби, които желаят да се включат в улова на калкан е необходимо да изпратят на електронен адрес bgfish@abv.bg, bgfish@bgfish.com до 16.12.2014 г. координати за връзка и да заявят желанието си за членство в БГ ФИШ.

 


 

 Публикувано законодателство на ЕС през месец ноември 2014 г.

Риболов и аквакултура
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1249/2014 на Комисията от 21 ноември 2014 година за разрешаване на инозитол като фуражна добавка за риба и ракообразни (1)
Корабоплаване

Внос
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1195/2014 на Комисията от 29 октомври 2014 година за налагане на временно изравнително мито върху вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция


Международни договори
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1242/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на представянето на съответните общи данни за операциите

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки, както и по отношение на нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни

 


 

РЕКЛАМА 

 
  • Производство и доставка на индустриално хладилно оборудване
  • Хладилни инсталации за бързо замразяване и охлаждане
  • Съхранение на охладени и замразени продукти
  • Ледогенераторни системи
  • Оптимизация на работата на хладилни инсталации
  • Винтови и бутални компресори и компресорни агрегати
  • Чилъри и термопомпи
  • Комбинирано охлаждане и отопление
 

 

MAYEKAWA EUROPE nv/sa - Индустриална хладилна техника
София 1303, България, ул. "Камен Андреев" 24
тел./факс + 359 2 8910130 /31, моб. + 359 88 6666987
www.mayekawa.com

 

 

Най-големия производител на черни черноморски миди у нас.
Бляк Сий Шелс

Три хиляди и петстотин тона миди до 2016 година. Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Със съдействието на специалисти в конкретно подбраните акваториални води през 2010 г. близо до гр. Каварна бе изградена инсталацията, за култивиране на черни миди, които са с изключително качество и гарантирана безопасност за консуматора. Непрекъснатия мониторинг, интензивните лабораторни анализи, както и гарантираното качество на водите превърнаха продукцията на мидената ферма в конкурентен продукт на нашия и на редица международните пазари. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.

Към момента производството надхвърля 1000 т. Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Мрежата на разпространение обхваща цялата страна.
И вие можете да опитате вкуса на Бляк Сий Шелс мидите.

Контакти: gajdaus@yahoo.com, office@blackseashells.com
Лице за контакти: Найден Станев, +359887253329
 


Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg.
 
Харесайте нашата Фейсбук страница!  
 

 


↑ Горе