БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Бюлетин за рибата

Актуален бюлетин

10.02.2020

СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 39: Изземването на калкана продължава Аквакултура на дъното на Черно море Пъстървата, желана и предпочитана риба Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия Он-лайн платформа за обяви Публикувано законодателство на ЕС през месец януари 2020 г. Предстоящи събития през месец февруари     Изземването на калкана продължава   Статията е изцяло съдържание на данни и цифри, които отразяват кратък минал период за разпределението на квотата за калкан. Цифрите красноречиво показват ...