БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Осми брой

11 April 2014

Брой 8 на Бюлетин за рибата спазва традицията да е навреме при вас. В него ще намерите професионални анализи на новостите в законодателството касаещо етикетирането на храните, както и най-важните моменти и събитията в сектор рибарство през изминалите 30 дни. Тук ще прочетете за най-дребните видове риба, които се ловят в Черно море и са хит на нашата трапезата, както и експортно ориентирана суровина.


Съдържание на Брой 8:

Етикетиране на храните
Национална среща за сформиране на Консултативен съвет за Черно море
Цаца, ама риба - копърка, трицона, шпрот...
Голямо чудо, но за кратко
Общо събрание на БГ ФИШ
Реклама


 

Етикетиране на храните

Регламентът ще се прилага от 13 декември 2014 г. 

На 25 октомври 2011 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕО) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите. Пълния текст на регламента можете да видите тук

Регламентът въвежда нови, по-строги изисквания и отговорности към фирмите относно етикетирането на храните, които ще влязат в сила от декември 2014 г.

С Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите се изменят съществуващите разпоредби за етикетиране на храните в Съюза, като на крайните потребители се предоставя основа за информиран избор и безопасно използване на храни, като в същото време се гарантира свободното движение на законно произведените и търгувани храни. 

Регламентът влезе в сила на 12 декември 2011 г. Той се прилага от 13 декември 2014 г., с изключение на разпоредбите относно обявяването на хранителната стойност, които се прилагат от 13 декември 2016 г. 

Тълкованията, въпросите и отговорите за прилагането на регламента дадени от работна група към генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“можете да прочетете тук.  

Настоящият документ има за цел да помогне на всички участници в хранителната верига, както и на компетентните национални органи по-добре да разберат Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите и правилно да го прилагат. Този тълкувателен документ обаче няма официален правен статут.
 


  

Национална среща на заинтересованите страни за сформиране на Регионален консултативен съвет за Черно море


На 09.04.2014 г. в хотел “Аква” в гр. Бургас по инициатива на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакуултури и евродепутата член на Комисията по рибарство в Европейския парламент г-жа Илияна Йотова се проведе среща на заинтересованите страни за сформиране на Регионален консултативен съвет за Черно море. На срещата присъстваха различни неправителствени организации, риболовци, преработватели и оператори в аквакултурата, търговци и други заети в морския бизнес. Срещата протече в открит диалог с представителите на различните сектори опериращи в морето и региона. Дискутираха се теми свързани с нормативното регулиране и предстоящото учредяване на РКС, както и правила за членство и представителност на НПО при гласуването. Д-р Йордан Господинов, като ръководител на Инициативния комитет за учредяване на РКС изнесе статистически данни за сектор рибарство в Р България и акцентира, че всички предложения и идеи трябва да се коментират в скоро време с представителите на Румъния и след постигане на консенсус да се премине към учредяването на съвета. На срещата стана ясно колко многообразен и важен е поминъкът на хората от региона, което изисква отговорност от операторите и поддръжка от страна на европейските институции, за да просъществуват регионите и традициите.

 


  

Цаца, ама риба - копърка, трицона, шпрот - рибата с най-голям дял от уловите в Черно море
 

През изминалата 2013 г. цацата е отново с най-голям дял от уловите на риба осъществени от българските рибари. Уловените и стоварени през изминалата година на нашите пристанища количества са 3 784 тона, което е далеч повече от сафрида и черноморска барбуня представляващи по 250 тона годишен улов. Всички останали 25 вида черноморски риби обект на стопански риболов са в рамките на под 50 тона на година.

Цацата има изключително стопанско значение за сектора. Тя е силно пазарно ориентиран вид. Предлага се у нас, в Румъния и в много страни от Европа. Лесна е за приготвяне и много вкусна за консумация. Предлага се като прясна, замразена, осолена, пушена и маринована. Известни са редица деликатеси от маринована цаца, които са изключителни кулинарно изделие. Маринованата цаца традиционно присъства на трапезата на българина и в менюто на ресторантите под формата на рибна салата с кромид лук и маслини. Най-вкусна е прясно уловената и изпържена цаца, която е любимо ястие по морските ни курорти. Технологично е лесна за замразяване, обработка и преработка. Поради малките си размери при дълбочинното замразяване с новите технологии запазва изключителните си качества и позволява дълъг срок на съхранение.

Тялото ѝ е странично сплеснато, а люспите са сребристо сиви на корема и тъмносини на гърба-перките са тъмнокафяви. Достига тегло около 10 грама и дължина до 16 см (в български води - до 10-12 см).

Живее на стада/пасажи и се храни със зоопланктон. През зимата мигрира към вътрешността на морето и в дълбочина до 400 м. През лятото излиза на дълбочина 10-20 м в близост до брега. Размножава се почти през цялата година. Служи за храна на хищни риби и делфините.

 


  

Голямо чудо, но за кратко


Невиждан екшън се разигра пред бреговете на Несебър. Повече от 18-20 години такива големи пасажи от хамсия не бяха навестявали нашите риболовни райони. През последната седмица на март само на 10-15 минути път навътре в морето рибарите от Несебър се натъкнаха на големи пасажи хамсия. Това веднага привлече корабите от Созопол и други населени места. Уловите изобилстваха няколко дни. Рибари от региона съсредоточиха риболовния флот пред Несебър и не успяваха да вадят пълните тралове и да превозват рибата на брега. За 5-6 минути риболовна дейност в траловете на корабите влизаше по 5 тона едра хамсия. Някои надминаха рекордните улови по над 10тона на едно вадене на мрежите. Кораби излезли на риболов се завръщаха на брега още в 11 часа преди обед, за да разтоварват. Чудото трая само седмица, но даде добър старт на рибарите преди да започнат пролетните улови на цаца, която тази година е значително по едра от миналогодишната. Трябва да се знае, че хамсията живее на юг в Черно море, най-вече пред бреговете на Турция и Грузия, но тази година ни споходи с ранната си пролетна миграция насам. Според преработватели, които изкупиха и замразиха големите количества риба, по голямата част от улова ще бъде за продажба извън страната. Рибата е едра и много качествена, коментират от фирма “Динг Павлови и сие” което я прави изключително пазарно ориентирана и ще донесе приходи на фирмите и на сектора. Дано годината се познава по пролетната слука.
 


  

Общо събрание на БГ ФИШ

 

На 11.04.2014 г. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ ще проведе годишното си общо събрание в хотел “Селена” в гр. Созопол. Форумът е повод да се срещнат рибари, рибопреработватели, оператори в аквакултурата и търговци на риба, да отчетат миналогодишните резултати и да набележат перспективи за развитие на асоциацията и на сектора. На тазгодишното Общо събрание поканени, като гости са представители на Държавната администрация от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, от дирекцията на европейския фонд по рибарство, от Агенцията по храните и от Държавно предприятие “Рибни ресурси”. Българското представителство на “Фригоскандия” са поканени да презентират продуктите си пред аудиторията. По традиция сред официалната част гостите и членовете на Общото събрание на БГ ФИШ ще дегустират продукти на една от фирмите, член на асоциацията, както и изисканите блюда и вина предоставени от ресторанта в хотела.

 


 


РЕКЛАМА

Фирма "Ровесто Транс" ООД предлага хладилни транспортни услуги с една композиция за фриго превози 23 тона  и още две полуремаркета, платформи. Цени по договаряне. Фирмата притежава лиценз за международен превоз на товари! Телефон 0886 166 990, rovestotrans@mail.bg

 

 


Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

 
Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg.
 
Харесайте нашата Фейсбук страница
 

 

 


↑ Горе