БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 26

10 октомври 2015

И този брой е оригинален, защото и в началото на третата си година пишем, а не преписваме сред нощите от интернет. Затова сме четени. Тенденцията в съвремието днес обаче е в нечетенето. За да сме актуални и в крак с новата мода, новото можене и новите технологии, ще се постараем да пишем все по-малко дълги текстове и да качвам все повече снимки и картинки. Искаме да сме модерни, да сме съвременни и да стигнем до душата на всеки, затова само ще „качваме“ - шарани, скумрии, октоподи, копърки, медузи, червеи, скариди и други картинки. По-лесно се възприемат, "пействат, тагват, копват, лайкват, туитват" и т. н.

Ех, народе! Народиха се немалко илитерати, които не могат да кажат едно смислено изречение без да си помагат с китките, раменете, ханша, че даже и с краката, когато употребяват силата на своя речеви израз. Да е жива и здрава българската художествена литература и Рибата. Вижте само как говорят шараните.

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 26:

Тържище за риба
Новата програма се забавя фатално
Свободен риболовен капацитет
Фалшификации и измамни практики при производството и търговията с храни
Консултанти чукат от врата на врата
Условията за одобрение на стевиоловите гликозиди?
Предстоящи международни събития 

 


 

Тържище за риба


На 16.09.2015 г. в гр. Бургас официално бе открито уникално за страната и първо по рода си рибно тържище. Проектът се изпълнява от фирма „Атлантик АД „ и е съфинансиран със средства от Европейският фонд по рибарство и реализиран по „Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 г.“

За първи път на територията на България отваря врати специализирано тържище за риба и рибни продукти. Локацията му позволява както на рибари, така й на производители успешно да съхраняват и предлагат своята продукция от улови и аквакултура. Тържището отговаря на всички съвременни изисквания за съхранение и търговия с налични продукти. Снабдено е с инсталация за шоково замразяване, която значително може да увеличи трайността на продуктите. С цел пълнота на предлаганите услуги за клиентите е подсигурена и транспортна услуга.


БГ ФИШ

 


 

Новата програма се забавя фатално


Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ разгледа предложението за нов вариант на «Програма за морско дело и рибарство 2014-2020» /ПМДР/, както и "Индикативен годишен план" за 2016 г., изпратени на бранша за обсъждане в електронен вариант от "Дирекция морски дело и рибарство" при МЗХ на 23.09.2015 г. На 25.09.2015 г. една от браншовите организации-БГ ФИШ внесе писмени становища по текстовете на програмата и по текстовете на индикативният годишен план, а НАР Стара Загора дебатира същите на среща с експерти от МЗХ. Текстове на становището можете да видите тук.
 
На 01.10 2015 г. Изпълнителният директор и представляващ Асоциация БГ ФИШ д-р Господинов беше приет лично от Министъра на МЗХ г-жа Десислава Танева. Разговорът протече в насока отправените писмени становища и искания на бранша за преразпределението на парите по мерки и насоки, скорошното отваряне на програмата и разписване на ясни критерии за кандидатстване. Бранша изрази становище и относно начинът на управление и формата на стопанисване на трите специализирани рибарски пристанища в Балчик, Варна и Созопол, което до сега не дава положителни резултати за тяхното развитие и не удовлетворява напълно нуждите на подсектор морски риболов.

Очаква се програмата да бъде одобрена до края на 2015 г., а исканията на бизнеса са инвестиционните мерки да бъдат отворени за прием на проекти още в началото на2016.


БГ ФИШ

 


 

Свободен риболовен капацитет


Бизнес операторите заети с риболов в Черно море чрез Асоциация БГ ФИШ отправиха питане до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ колко е размера на свободното риболовно усилие за 2015 г. Какъв е размера на риболовното усилие, което е разпределено през 2014 г. и на кои кораби е раздаден. Интерес за риболовците представлява и процедура, по която ще се разпределя то.
В своя отговор ИАРА изрази становище, че свободно риболовно усилие за 2014 г. не е преразпределян, а за 2015 г. неговият размер все още не бил определен.

Съгласно отговора на ИАРА от 03.09.2015 г.

„Подробна и актуална информация за стартирането на процедура по обявяването на общ административен акт за разпределение на свободен капацитет, както и услови
ята за участие в нея можете да получите на интернет страницата на Агенцията: www.iara.government.bg
Следете страницата на ИАРА, казваме ние от Бюлетин за рибата!


Fishnews.bg

 


 

Фалшификации и измамни практики при производството и търговията с храни


Проф. д-р Йордан Гогов


Глобализацията на производството и търговията с храни има редица положителни страни в световната икономика, но наред с това създава и благоприятни условия за поява и реализация на различни фалшификации и измамни практики. Пример за това са периодичните кризи в хранителната верига свързани с разпространение на фалшифицирани, а често пъти и опасни за здравето на консуматора храни.

Преди около две години новината за скандала с конското месо се нареди сред водещите заглавия в медиите. Случаят с конското месо, продавано като говеждо разкри сложният характер на съвременната верига за доставки на храни. Събраната информация свидетелства за сериозни проблеми при етикетирането и проследяването на суровините и продуктите получени от тях. Извършителите на измамни практики се възползват от съществуващите слабости в системите за контрол. Хранителната индустрия в Европа загуби значителна част от потребителското доверие относно автентичността и качеството на храните предлагани на пазара. Пълният текст на статията можете да прочетете на този адрес.

 


 

Консултанти чукат от врата на врата


С наближаване старта на новата „Програма за морско дело и рибарство 2014 -2020 г“ се активизираха лицата и фирмите, които предлагат изготвянето на проекти и продават „НОУ ХАУ“ на килограм. Ежедневно до представителните браншови асоциации пристига информация, че на много врати вече е почукано, ръцете са стиснати, договорите подписани и всички страни тръпнат в очакване, кой какво ще получи за джоба. От представителните асоциации, които единствени от неправителственият сектор системно участват в процеса на изготвянето и консултирането на стратегическите документи и програмите за евро средствата предупреждават: „Програмата все още не е готова и критериите за кандидатстване не са ясни“. От изданието искаме да предупредим „пишман“ рибари, рибовъдите, преработватели и новатори в сектора. Бизнесът с риба е много труден. Рибата се гледа във вода, често премесена с кал, лед, студ и понякога с други несгоди. Не се хващайте на въдицата, защото такива, като вас „изгоряха“ в старият програмен период, а за новият вече казват че сте над 200 „лапнишараните“с готови проекти. Преди една година изданието учреди награда „Златният рибок“ (виж тук)  и „Консултант 1“ (виж тук). 

Изданието не желае да унижи личността на никой консултант, или подведен от него бенефициент, защото така изисква етиката и морала, но ще видим! Към вас ще отправим следният съвет „Преди да сключите сделка, помолете консултантите да ви заведат и с очи да видите високотехнологичните им творения и сами да се обедите колко произвеждат и какви са печалбите за бенефициентите им. Препоръчително е да се консултирате с представителните браншови организации/каквато е БГ ФИШ www.bgfish.com /, чийто членове успешно изпълниха и управляват проекти в аквакултурата, риболова, преработката и търговията с риба и нерибни хидробионти.
Консултанти в България колкото искаш, но зад някои от тях останаха само „Паметници на рибарската глупост и болната амбиция за бързи печалби“. Резултатът е: Дълбоки разочаровани и загуба на евро средства за българският сектор рибарство и за страната ни.


Fishnews.bg

 


 

Висококачествени индустриални подови настилки и защитни изолационни покрития и системи.


Лесна хигиена, издръжливост на настилката и отговаряща на хигиенните изисквания покритие с гаранция от „ВИ ВИ ЕМ 2005“ ООД.
Какво представляват висококачествени индустриални подови настилки и защитни изолационни покрития и системи. Индустриалните подови покрития са на база синтетични смоли и са предназначени за влагане в обекти от лека, тежка и хранително вкусова промишленост, предприятия и помещения с мокри производства, предприятия за преработка на мляко, месо и риба, предприятия от химическа промишленост, ремонтни работилници, производствени площадки и халета, болнични заведения, учебни заведения, подземни паркинги и гаражи, както и други граждански обекти и съгласно нормативните и други изисквания за хигиена, киселиноустойчивост, якост на натиск, износоустойчивост и др. Произвежданите и изпълнявани подови системи се отличават с голямо цветово многообразие по каталог “RAL classic”, естетичен външен вид, висока механична и химическа устойчивост в различни агресивни среди и устойчивост на високи работни температури. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ почти без изключения са с този тип подови покрития, а напоследък стана практика фирмите от бранша да ползват услугите на „ВИ ВИ ЕМ 2005” ООД, с който асоциацията си сътрудничи от доста време . За повече информация посетете този адрес

 


 

Най-големият производител на черни черноморски миди у нас.
Бляк Сий Шелс


Три хиляди и петстотин тона миди до 2016 година. Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Със съдействието на специалисти в конкретно подбраните акваториални води през 2010 г. близо до гр. Каварна бе изградена инсталацията, за култивиране на черни миди, които са с изключително качество и гарантирана безопасност за консуматора. Непрекъснатия мониторинг, интензивните лабораторни анализи, както и гарантираното качество на водите превърнаха продукцията на мидената ферма в конкурентен продукт на нашия и на редица международните пазари. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.
Към момента производството надхвърля 1000 т. Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Мрежата на разпространение обхваща цялата страна.
И вие можете да опитате вкуса на Бляк Сий Шелс мидите.
Контакти: gajdaus@yahoo.comoffice@blackseashells.com
Лице за контакти: Найден Станев, +359887253329
 

 

 


 

 


 

Условията за одобрение на стевиоловите гликозиди?
 

Стевиоловите гликозиди са подсладители, извлечени от листата на растението Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), което произхожда от Парагвай. В следствие на подадено заявление за тяхната употреба като подсладители, Европейската Комисия възлага на EFSA да оцени безопасността на тези вещества. В становището си от март 2010г., EFSA стига до заключението, че тези подсладители не са канцерогенни и генотоксични и не притежават токсични ефекти по отношение на репродуктивната система и развитието, и установява допустима дневна доза (ДДД) от 4 mg/kg телесно тегло / ден. При оценката на експозицията на стевиоловите гликозиди е установено, че в някои случаи при възрастни и при деца, е вероятно ДДД да превиши максималните предложени нива на употреба. За да се гарантира, че експозицията е безопасна за потребителите, исканата употреба и нивата на употреба трябва да бъде преразгледана.

Ето защо са проведени в последствие консултации между EFSA и заявителите с цел установяване на нива на употреба, които са безопасни и в същото време, които позволяват на продуктите да функционират като подсладители. Използването на Стевия сега е разрешено за влагане при съответните безопасни нива за 31 различни категории храни, включително безалкохолни напитки, десерти,
сладкарски изделия и трапезни подсладители.

Съществуват голям брой съобщения в медиите и Интернет за вредата от добавките или така наричаните още Е-та. В повечето случаи тези твърдения са пресилени и неоснователни и не са подкрепени от научни факти и доказателства. В голяма част от храните и хранителните продукти употребата на добавките е необходима, защото правят храната ни по-привлекателна, предпазват от развитието на микроорганизми или подобряват вкусовите качества.

Важно е да се знае че, всички добавки, разрешени за употреба в ЕС се оценяват с оглед на тяхната безопасност. За тези, за които е необходимо се установяват максимално допустими нива или специфични ограничения за употребата им. Спазването на добрите практики в производствения процес, на европейските законодателни изисквания за съдържанието, чистотата и количествата на добавките, разрешени за влагане в храните, правилното етикетиране, без да се заблуждава потребителя гарантира безопасна употреба на добавките без риск за здравето на консуматорите. Важен фактор е и наличието на ефективен мониторинг и контрол на хранителните продукти, предлагани на пазара с цел да бъдат защитени потребителите от нерегламентирана употреба на добавки, а също и от заблуда по отношение на качеството и състава на предлаганите храни. Адекватното етикетиране на продуктите дава възможност за информиран избор, което съчетано с балансирано и разнообразно хранене без прекомерна консумация на определени напитки и храни дава гаранция за безопасно и здравословно хранене.
 

За статията са използвани материали от БАБХ

 


 

Предстоящи международни събития


Anuga
10-15 October, 2015
Colonge, Germany
Tel.+49 221 821 2240
Fax. +49221 821 9934
anuga@koelnmesse.de
www.anuga.com.org

Aquaculture Europe
20-23 October, 2015
Rotterdam, Netherlands
mario@marevent.com
www.marevent.com

China Fisheries & Seafood
4-6 November, 2015
Quingdao, China
seafoodchina@seafare.com
www.chinaseafoodexpo.com
 

 


 

Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!    

 


 


↑ Горе