БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 14

10 октомври 2014

Контролирани или не, изборите в страната и водните разливи доведоха до обилни зарибявания в реките и изобилие от партии в парламента. Дано сформирането на правителството не се окаже бедствие, каквото сполетя страната с многобройните наводнения.

Всичко е много важно, но най-важното за сектор Рибарство е предстоящият старт на новата "Програма за морско дело и рибарство”, която е на стойност 213 милиона евро. Кой какво прави и не прави ще разберете по долу.
 


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 14:

Много забележки към рибарската програма 
Преразпределяне на допълнително количество калкан
Администрацията не спазва правилата 
Стоки с висок фискален риск
Предстоящи международни събития
Публикувано законодателство на ЕС през месец август 2014 г. 
Критерии за класацията “Консултант №1” и “Златен рибок”
Най-големия производител на черни черноморски миди у нас
Реклама

  
Много забележки към рибарската програма 


Много хора прибраха комисионните за написването на новата “Програма за морско дело и рибарство 2014-2020”. Край тях както се предполага, се облажиха и някои бивши и настоящ служители от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/. Ех други още си чакат комисионните, които да се надяваме, че няма да бъдат тяхна “взятка”. Кой, каквото взел, взел!? Въпреки протестите на сектора и исканията му стратегията за развитието на рибарството и преработката да бъде съобразена с нуждите на пазара и препоръките на асоциациите, в крайна сметка от ИАРА постигнаха своето Изпратиха втори, преработен вариант на ПМДР и получиха безброй забележки и въпросителни. Чиновниците наложиха и изпратиха програма, която не отразява исканията и нуждите на сектора. Всички отхвърлени от ИАРА предложения, които са направени от бизнеса можете да видите на този адрес.

От Брюксел Главна дирекция Море /ГД МОРЕ/ изпрати тридесет страници неофициални забележки. В забележките се акцентира, че цялостният документ продължава да показва ограничена или никаква стратегическа визия и аналитичен размисъл, предопределящ изборите, направени от гледна точка на мерките на Европейския фонд по морско дело и рибарство /ЕФМДР/. Между редовете се чете лека ирония, отразяваща същинското ни ниво на компетентност. Пълният текст на забележките отправени към Управляващия орган, /които пак отбелязваме са само неофициални/ можете да видите тук.
 


 

Преразпределяне на допълнително количество калкан

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ и сдружение Черноморски изгрев за първи път тази година получиха право да преразпределя допълнително количество квота калкан. Общото количество за преразпределение е в размер на 10 тона. Според заповедта на Изпълнителния директор на ИАРА допълнителната квота се разпределя само на членове на признатите браншови асоциации. Съгласно устава на асоциация БГ ФИШ и решение на Управителния съвет допълнителна квота за калкан получиха корабите, които са редовни членове, през предходните две години са извършвали улов на този вид, заплатили са си редовния месечен членски внос до септември 2014 г. и нямат нарушения по Закона за рибарството и аквакултурите през изминалата година. Списъкът на корабите членове на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, получили допълнителна квота за калкан и количествата в килограми можете да видите тук.


 


 
Администрацията не спазва правилата 

Тринадесет организации възроптаха срещу произвола на ръководството на Тематичната работна трупа /ТРГ/ за “Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020”. Повече от явна и тенденциозна стана работата на отделни звена и служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури при подготовката и съгласуването на важни, стратегически за сектора текстове и документи, които касаят новата Програма за морско дело и рибарство. Възмутените членове на ТРГ, чийто глас не се зачитат и правилника за работата на групата явно се нарушава изпратиха протестно писмо до Заместник министъра на земеделието и храните г-жа Марина Бракалова с копие до ръководството на ТРГ и до Заместник Министър Председателя на Р България г-жа Илияна Цанова. Пълния текст на писмото изпратено по електронна поща до кабинета на Зам. Министър Бракалова можете да видите тук.

 


 

Стоки с висок фискален риск

Министерството на финансите на Република България допълни и утвърди списъка на стоките с висок фискален риск. Основание чл. 127, “а”, ал. 7 от Данъчно процесуалния кодекс. Пълния текст на заповедта и списъка на продуктите и суровините, сред които фигурират много видове риби можете да видите тук.
 

 


  

Предстоящи международни събития

През периода от 10 октомври до 10 ноември 2014 година международния календар в сектор рибарство включва следните събития:
GOAL 2014
7-10 October, 2014
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.: +1 314293 5500
sallyk@gaalliance.org
www.gaalliance.org/GOAL2014

Aquaculture Europe 2014
14-17 October, 2014
San Sebastian, Spain
Tel.: + 32 923 349 12
mario@marevent.com
www.was.org

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец август 2014 г. 

Риболов и аквакултура:
Регламент за изпълнение (ЕС) № 978/2014 на Комисията от 16 септември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 165/2011 за приспадане на прекомерния риболов през 2010 г. от някои квоти за скумрия, отпуснати на Испания за 2011 г. и за следващите години
Регламент (ЕС) № 980/2014 на Комисията от 16 септември 2014 година за забрана на риболова на морски лисици във води на ЕС от зони IIa и IV от страна на плавателни съдове под флага на Франция
Регламент (ЕС) № 981/2014 на Комисията от 16 септември 2014 година за забрана на риболова на морска писия в Скагерак от страна на плавателни съдове под флага на Нидерландия

Компенсации
Делегиран регламент (ЕС) № 1046/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на критериите за изчисляване на допълнителните разходи на операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони
 

 


 

Критерии за класацията “Консултант №1” и “Златен рибок”

FISHNEWS.BG стартира класацията за две призови награди“Консултант №1” и “Златен рибок”. За първото отличие номинирани ще бъдат консултантите участвали в изготвянето на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор рибарство/ОПРСР 2007-2013/, а за класацията “Златен рибок”ще бъдат класирани най-големия нереализиран проект за аквакултура. Наградите ще бъдат връчени след окончателното приключване на програмния период декември 2015 г. на публичното събитие, с което очакваме да се обяви финала на ОПРСР 2007-2013. Резултатите от класацията и наградите ще бъдат обявени в месечното издание на бюлетина.
За акуратното изготвяне на класацията предлагаме на вниманието на нашите читатели критерии, които ще използваме при подреждането на призовите места. Критериите за наградата “Консултант1”:
- брой изготвени проекти;
- финансово измерение на проекта и на субсидията;
- размер на изплатения консултантския хонорар;
- брой реализирани и нереализирани проекти след сключен договор.
А за наградата “Златен рибок” критерия ще бъде:
- най-голям хонорар изплатен за нереализиран проект.
Очакваме на електронния адрес на бюлетина да ни изпращате вашите предложения за класацията. Приемаме предложения за дизайн и безвъзмездна изработка на наградите.
Приканваме консултантите и/или техните фирми да рекламират в изданието или на страницата на FISHNEWS.BG. Цените за реклама са публикувани на “сайта”.
Десет процента /10%/ от приходите за реклама или спонсорство постъпило от консултанти ще бъдат изразходвани за авторите и творците на наградите.
Координатите за връзка са в края на всеки бюлетин или на електронната страница: www.fishnews.bg.
 

 


  

Най-големия производител на черни черноморски миди у нас.
Бляк Сий Шелс

Три хиляди и петстотин тона миди до 2016 година. Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Със съдействието на специалисти в конкретно подбраните акваториални води през 2010 г. близо до гр. Каварна бе изградена инсталацията, за култивиране на черни миди, които са с изключително качество и гарантирана безопасност за консуматора. Непрекъснатия мониторинг, интензивните лабораторни анализи, както и гарантираното качество на водите превърнаха продукцията на мидената ферма в конкурентен продукт на нашия и на редица международните пазари. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.
Към момента производството надхвърля 1000 т. Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Мрежата на разпространение обхваща цялата страна.
И вие можете да опитате вкуса на Бляк Сий Шелс мидите.
Контакти: gajdaus@yahoo.com, office@blackseashells.com
Лице за контакти: Найден Станев, +359887253329
 

 


РЕКЛАМА

Предлагаме зарибителен материал от есетра, размерни групи от 5 до 20 грама, налични количества, цени по договаряне. Рибовъдно стопанство "Топлика" с. Бенковски, обл. София.
Телефон за контакт: 0885/998-916. Емил Китанов
 

 

 


 

Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

 
Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg.
 

Харесайте нашата Фейсбук страница!  

 


 


↑ Горе