БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 11

10 юли 2014

Пред вас е брой 11 на Бюлетин за рибата. Един месец преди да отпразнуваме първата годишнина от създаването на изданието, ние вече сме с над 800 абоната. Няма да изменим на принципите си и отново ви предлагаме информация, която може да прочетете само при нас и само в този формат. Изданието, което получавате, е с безплатен абонамент към всички свои читатели и се издържа единствено от спонсорство и реклами. Не се притеснявайте да публикувате вашата реклама в нашето издание! Гарантираме ви, че ще повишим вашите продажби. Опитът на проспериращи малки и големи фирми, наши рекламодатели е показателен. Единствения начин да ни четете и занапред е да ни подкрепите финансово. Ние сме в състояние да ви изготвим банер, ПР материал и да ви рекламираме месеци наред.


Ако искате да рекламирате в месечния бюлетина вижте тук.

Ако искате да пуснете обява в електронната ни страница вижте тук.
 

 
СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 11:
Контрол на рибата
Закон за защита на конкуренцията
Стридите
Законодателство на ЕС за юни 2014 г.
България ще изнася риба за Китай
Реклама
 
 

 
 
Контрол на рибата
Какво е наложително спешно да се промени в закона за рибарството и аквакултурите?
 
В сегашния текста на Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ член 1 гласи “С този закон се уреждат отношенията свързани с... търговията на риба и други водни организми”. Операторите в сектор рибарство настоя този текст да бъде заменен с текста “С този закон се уреждат отношенията свързани с... контрола на първа продажба на риба и други водни организми”. Това е искане и на Асоциация БГ ФИШ подкрепено от всички присъствали представители на бизнеса при второто заседание на тематичната работна група за изменение на ЗРА. Заседанието се проведе на 10.06.2014 г., в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в гр. София. Исканата промяна ще намали натиска върху търговците на риба по цялата хранителна верига, след която няма да им се изискват придружаващи документи, обект на контрол от служителите на ИАРА. Всички риби и нерибни хидробионти след първата продажба трябва да са  етикетирани съгласно изискванията на Регламентите от Хигиенния пакет и в складовете, борсите, магазините и ресторантите, където се осъществяват последващи продажби те трябва да са обект на последващ контрол по отношение на безопасност на храните и обратна проследяемост от служителите на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/. Вторият голям въпрос, който се дебатира на работната група от представителите на бизнеса бе, че не е конкурентно част от риболовците да са фирми, а други – представители на дребно мащабния риболов да не подлежи на контрол, защото сега предложената от ИАРА промяната в ЗРА предвижда да ги освободи от задължението да бъдат юридически лица и да издават декларации за произход и финансови документи за уловите си. Това за фирмите риболовци и за преработвателите е неприемливо, защото на пазара се търгува риба от риболов без документи и на дъмпингови цени. Условие, което представиха легитимните представители на сектора е всички пристанища и лодкостоянки да бъдат регистрирани като места за първа продажба, като обекти отговарящи на изискванията на Закона за храните. Бизнеса предложи дребните рибари да се обединят чрез съответните законодателни промени в Организации на производителите, посредством които да се продава рибата с документ за произход и финансов документ. Така ще бъдат защитено интересите на всички оператори в сектора и държавата най-сетне ще се ангажира да осъществява контрол на първата продажба от риболов и аквакултура. Тези промени в закона ще лишат прекупвачите, които не притежават лицензирани обекти за търговия на едро или предприятия и хладилни бази да търгуват и влияят на пазара чрез “други методи”. Част от внесените в писмен вид предложения за промени в ЗРА от стана на сектор рибарство можете да видите тук
 

 
Приет е новият закон за защита на конкуренцията.
Какво предвижда той? С какво помага на бизнеса?
 
1.Въвежда се понятието “по силна позиция при договаряне”.
2. Забранява се злоупотребата с по-силна позиция при договаряне.
3. Задължават се веригите за бързо оборотни стоки с оборот над 50 млн. лева да изготвят проект на типов договор и/или общи условия за периодична доставка на храни и да ги предоставят на КЗК.
4. Изброяват се осем изрични ограничения какво не могат да съдържат тези договори.
- Забрана или ограничение страна по договора да предлага или закупува стоки или услуги на или от трети лица;
- Забрана или ограничение на страна по договора да предоставя същите или по-добри търговски условия на трети лица;
- Не може да предвиждат санкции при предоставяне на същите или по-добри търговски условия на трети лица;
- Да се изменят едностранно;
- Да предвиждат такси или други плащания, както и отстъпка от цената на договора за услуги, които не са реално предоставени или са със стойност, не съответстваща на действително предоставените услуги;
-  Да предвиждат прехвърляне на неоправдан или непропорционален търговски риск към една от страните;
- Да предвиждат срок на заплащане по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на фактурата за доставката;
- Да съдържат забрана или ограничение страна по договора да прехвърля вземания на трети лица.
5. Предвиждат се конкретни забрани във връзка с изтичащи срокове на годност.
6. Предвиждат се санкции за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне.
7. Срокове:
 До три месеца от влизането в сила на закона КЗК трябва да изясни в методика кои предприятия имат по-силна позиция при договаряне. Проектът ще бъде качен за публично обсъждане.
 До месец след публикуване на методиката (четири месеца след влизането в сила на закона) търговските вериги трябва да предоставят условията си на КЗК и до десет дни след това да ги качат на сайта си.
До шест месеца след влизане в сила на закона договорите, сключени по-рано, трябва да се приведат в съответствие с него.
 
(За статията са ползвани материали от “Бюлетин да месото”)
 

 
Стридите (Ostreidae)
 
Стридите се считат за най-ефективното и най-полезното от гледна точка на екологията морско животно. Стридите се хранят с планктона, но изхвърлят азота, които с времето се разлагат и излита като мехурче в атмосферата. Тяхната важност за водната екосистема е аналогична с тази на коралите при образуването на коралови рифове в тропиците. Стридите са хермафродитен вид и сменят пола си, като първо съзряват като мъжки, а след това стават женски. Възпроизводството зависи от температурата и солеността на водата. Има различни технологии за отглеждане на стриди. Производството започва със събиране на личинки (на стридата) в естествената им среда или чрез люпене в специални системи. Стридите достигат размер за предлагане на пазара след 18-30 месеца. В световен мащаб аквакултурата представлява 97 % от общото производство на стриди. Китай е най-големият производител, като изпреварва останалите със своите 80 % от общото световно производство, следван от Корея, Япония, САЩ и ЕС.
 
В Черно море се срещат 2 вида стрида от род Ostrea. Месото на стридите е много вкусно, но за жалост броят им в Черно море е малък, затова нямат стопанско значение. Обикновено стридите обитават песъчлива вода и постоянно поемат и изхвърлят песъчинки. Една-единствена стрида може да излюпи до 1 милион ларви и то повече от веднъж годишно. Подобно на всички миди, стридите са богати на витамини, минерали и са доста полезни за мозъка и сърцето заради мастните омега-3 киселини . Стридите могат да са част от здравословна и балансирана  диета, защото имат ниско съдържание на калории и наситени мазнини и са отличен източник на белтъчини, желязо, цинк, мед и Витамин B6, B12. Съгласно много автори цинкът е жизнено необходим и за поддържането на доброто функциониране на защитните функции на организма. Омега-3 мастните киселини влизат в състава на мембраната на мозъчните клетки и влияят на скоростта на предаване на информация от неврон на неврон. За стридите като афродизиак има научна обосновка. Факт е, че те съдържат допамин, който е невротрансмитер, който помага да се управлява мозъчната активност и влияе на сексуалното желание при мъжете и жените. Цинкът, като микроелемент контролира нивата на прогестерона или с други думи - влияние положително върху либидото. При покупка на стриди за консумация трябва да се внимава вътре черупковата течност да бъде прозрачна и да има характерен аромат на морска вода. Ако стридите се отварят прекалено лесно, това означава, че са развалени и не са годна за консумация. Обикновено стридите се сервират с отворени черупки, като за това се използват специални инструменти и техника с добавка на нарязан лимон, може и гарнирани с хляб и масло. Стридите се консумира директно от черупката. За предпочитане е да не се поглъща веднага съдържанието на стридата, за да може ароматът им да възбуди сетивата и вкусовите рецептори. За предпочитане е консумацията да се съчетава с бяло вино.
 

 
Публикувано законодателство на ЕС през месец юни 2014 г.
 
Риболов и аквакултура:
Регламент (ЕС) № 597/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета
 
Европейско финансиране
Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите.
 
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (1)
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 11 юни 2014 година
За определяне на годишното разпределение по държави членки на общите ресурси от Европейския фонд за морско дело и рибарство, налични в рамките на споделеното управление за периода 2014—2020 г. (нотифицирано под номер С(2014) 3781 
 
Безопасност на храните
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 589/2014 НА КОМИСИЯТА от 2 юни 2014 година за определяне на методи за вземане на проби и анализ за контрол на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) и недиоксиноподобни PCB в определени храни и за отмяна на Регламент (ЕС) № 252/2012
Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни
 

 
България ще изнася риба за Китай
 
На 01.07.2014 г. ръководството на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ се срещна с Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните проф. Моллов. Асоциацията официално получи одобрен образец на сертификат за износ на риба и рибни продукти за Китайската Народна Република /КНР/, който да този момент не беше ободрен със спогодба между двете страни.  Предоставен бе поименен списък и регистър на предприятията, заявили желание и одобрени да изнасят продукцията си за азиатската страна. Регистърът е публикуван на електронната странице на Администрацията за сертификация и акредитация на КНР и в него фигурират 12 български фирми. В списъка на одобрените са СД “Динг Павлови и сие”, “Електа”ЕООД, “Черноморски риболов” АД, “Делта индъстри” АД и “Диавена” ЕООД, “Сий Фууд“ ООД, “Фиш експорт“ ООД, “Крез Мар сийфуудс“ ООД, “Север експорт“ ООД, “Елмет“ ЕООД, “Славяна фиш“ ЕООД, “Делта Рап“ ЕООД.
 
На срещата бяха дискутирани възможностите бизнеса да бъде включен и да участва в работна група за съставяне на наредби, с които да се рагламентира екстензивното отглеждане и продажбата на жива и охладена риба от аквакултура и от риболов. Представителите на сектор рибарство настояха да се разпишат по-ясно и конкретни изисквания, с което да се даде възможност за всеобхватен контрол, така че да се ограничи сивия сектор, прекупвачите и недобросъвестните търговци. След срещата с ръководството на БАБХ възможностите да се експортира риба за Русия отново останаха в сферата на добрите пожелания и надежди. 
 

 
РЕКЛАМА
 
 
Бобал-Бояджиев ЕООД, 
представят първия продукт, регистриран за употреба в България:
 
 
 
 

FLUMEKVIN 10%
(flumequine 100 mg/gr)

Прах за перорално приложение

Flumekvin 10 % се използва за лечение на акутни хеморагични септицемии (фурункулоза, йерсениоза, вибриоза), хронични и латентни инфекции, причинени от бактерии чувствителни към флумеквин, метафилаксия и лечениена вторични инфекции, причинени от стресови състояния или вируси.

Продуктът се прилага като медикаментозен фураж след лекарско предписание в дози:

12 – 20 g/100 kg риба

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ WEB SITE:
www.bobal-bg.com

 

CHLORAMIN T.

Универсален широкоспектърен прахообразен дезинфектант използван с успех в рибопроизводството 

Активно в-во: Натриев тозилохлорамид 81%

Спектър на действие: бактерицидно, 100% вирусоцидно, микобактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно, спороцидно.

Chloramin T се използва в следните концентрации:

Празни басейни - 500 g/1000 m3 – басейна се оставя празен за 2-3 дни – 0.125 ppm активен Cl2

В присъствие на риби- 200 g/1000 m3 един път на 10 дни за профилактика – 0.05 ppm активен Cl2

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ WEB SITE:
www.bobal-bg.com

 


 


↑ Горе