БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Обяви

Място за вашите малки обяви

Публикуването на малка обява се извършва срещу цена от 2,50 лв. Плащането се извършва по банков път. Необходимите данни ще намерите в долната част на тази страница.

Срокът на всяка обява е 30 дни. След изтичането на този период обявата се деактивира автоматично, ако не е подновена. В случай, че обявата престане да бъде актуална преди да изтече периодът й - уведометете ни чрез формата за контакти.