БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Барбун – царска риба

15 юли 2020 г.

Кой я лови и къде се изнася?

Вкусна, ценна и силно експортно ориентирана суровина е Черноморската барбуня. Уловеното  количество в България през 2018 година възлиза на 595 тона, а през 2019 година е 554 тона. Рибата се лови основно с "тралове" предимно от сегмента кораби с дължина между 12 и 18 метра. По данни   на ИАРА 45% от този вид  се ловят от 29/двадесет и девет/ риболовни съда, членове на асоциация БГ ФИШ. Оставалото количество улови в Българската част на Черно море се осъществява от още 90-100 броя риболовни съда. Тази риба се изнася в охладено състояние основно за Гърция и Турция. В България барбунята присъства на пазара предимно в менюто на ресторантите по Черноморието. Този вид е един от десетте вида риби, който риболовният сектор на България разработи и лови интензивно през последните няколко години. Видът ще има все по-голямо стопанско значение, което предполага неговото сериозно наблюдение.

Рибата има следните характеристики и особености на живот. Тя е с изключително красива червено -оранжева окраска. Има незначителна крайбрежна миграция, като на есен и зимата се намира предимно в район на южните части на Черно море, а през пролетта и лятото мигрира на север пред българският бряг. Тя е дънен вид, живее недалеч от брега на малки дълбочини. Притежава много добри и специфични вкусови качества. Месото е с лек мирис на йод и аромат на море.  Това се дължи на спецификата на хранене предимно със зоопланктон и дънни безгръбначни. Достига до 18 см дължина и 150 грама тегло.

Автор: д-р Йордан Господинов


↑ Горе