БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 36

4 септември 2016

Пред Вас е брой 36 на Бюлетин за рибата. Отмина един сух, горещ и пълен с летни изненади месец. Както винаги в отпускарския сезон е горещо и на административния фронт. Делфини, риби, закони, зони. Все някой ти сервира нещо различно въпреки менюто и ценоразписа. Променят се нормативни актове и се творят документи главоломно, чак не е възможно „да им хванеш края“.


 
СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 36:

Против такса замърсяване от аквакултура
Въпреки информацията - „Да, ама не“
Публикувано законодателство на ЕС през месец август 2016 г.
Предстоящи международни събития през месец септември 2016
Бляк сий шелс
 


 

Против такса замърсяване от аквакултура


На 24 август 2016 г. в сградата на Министерството на земеделието и храните се проведе среща и бе представен проект на Наредба за определяне на размера, реда и начина за изчисляване и заплащане на таксите за замърсяване от дифузни източници от селското стопанство. Раздел III на проекта на наредбата, касае Аквакултурата. Предстои проектът на наредбата да бъде публикуван и обявен за консултации с обществеността, преди окончателното приемане на нормативния акт. Въвеждането на такса „замърсяване от дифузни източници от селското стопанство” е осъществено с промените на Закона за водите от 31 Юли 2015 г. (ДВ. бр. 58) и е изпълнение на задълженията на страната ни по Рамкова директива за водите, в частност възстановяване на разходите за водни услуги. Представителите на браншовите организации в сектор „Рибарство“ се обединиха и категорично се противопоставиха на този начин на въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ в националното законодателство, чрез такса замърсяване от дифузни източници. Само при доказано замърсяване от аквакултура да се заплаща такава такса. Секторът не е съгласен за в бъдеще аквакултурта да се идентифицира като замърсител, защото до сега не са доказани отклонения от нормите на водите използвани за аквакултура. Пълният текст на протокола от проведеното събрание в МЗХ можете да прочетете на този адрес.


БГ ФИШ

 

 


 

Въпреки информацията - „Да, ама не“


В горещите августовски дни се намериха журналисти и медии, които отново-спорадично се пробваха да обяснят на обществото, че при рибата „майче“ има нещо не наред.“ Да, ама не“ казваше един водещ български журналист. Рибата и другите хидробионти са прекрасна диетична, качествена и безопасна храна, която е все по предпочитана на трапезата от всички на нашият малък, но претенциозен пазар. Охладена, замразена или преработена рибата се търгува свободно от 50/петдесет/ наши предприятия в Европа и Азия,като е достатъчно на етикета да има знака „BG“. С охота всеки търси българската риба, която в нашето море се лови от над 100/сто/ кораба и още над 1000 лодки. Стотици са и стопанствата, които произвеждат студенолюбиви риби/пъстървови/ и топлолюбиви риби/шаранови/, миди, които също имат излаз на международният пазар, като ежегодно продаваме зад граница хиляди тонове. Факт е, че внасяме стотици видове, които липсват като видове в нашите води, преработваме ги и ги изнасяме за всички континенти като продукти с добавена стойност. Това е достатъчен и неоспорим критерий за нивото на Българските преработватели. Всички оператори в рибарството са заинтересовани да пазят сектора, да повишават качеството на храните, които предлагат и да гарантират безопасност на продукта за консуматора. На противниците на нашата кауза им предлагаме „Разходка с лодка“, както правят туристите и да си похапват риба често, полезна е!
 

Д-р Йордан Господинов
Изпълнителен директор и представляващ
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

 

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец август 2016 г.


Безопасност на храните

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1360 на Комисията от 8 август 2016 година за прекратяване на антисубсидийната процедура по отношение на вноса на европейски лаврак и ципура с произход от Турция
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1365 на Комисията от 9 август 2016 година за изменение на Решение 98/536/ЕО по отношение на списъка на националните референтни лаборатории (нотифицирано под номер С(2016) 5053) ( 1 )

Рибарство

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 на Комисията от 12 юли 2016 година за приемане на многогодишна програма на Съюза за събиране, управление и използване на данни в секторите на рибарството и аквакултурите за периода 2017—2019 година (нотифицирано под номер С(2016) 4329)

Корабоплаване

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1327 на Комисията от 1 август 2016 година за предоставяне на признаване в ЕС на индийския корабен регистър в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила и стандарти заорганизациите за проверка и преглед на кораби (нотифицирано под номер С(2016) 4895) ( 1 )


Пускане на пазара, тарифи

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1422 на Комисията от 24 август 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 992/95 на Съвета по отношение на тарифните квоти на Съюза за някои селскостопански и рибни продукти с произход от Норвегия


Fishnews
 


 

Рибарската улица
туш и акварел от Стоян Радев

 


 

Предстоящи международни събития през месец септември 2016


6-8 September, 2016
Seafood Expo Asia
Hong Kong, China
Tel.: +1 207 842 5504
customerservice@divcom.com
www.seafoodexpo.com/asia

15-22 September, 2016
MEDCOAST International training Workshop on IMP and MSP in the Mediterranean and Black Sea
Dalyan, Turkey
Tel.: +90 252 284 44 50
Fax: + 90 252 284 44 05
medcoast@medcoast.net
www.medcoast.net

19-23 September, 2016
ICES Annual Science Conference
Riga, Latvia
Tel.: +45 33 38 67 00
Fax: +45 33 93 42 15
Anna.Davies@ices.dk
www.ices.dk

20-23 September, 2016
Aquaculture Europe 2016
Edinburgh, UK
Tel.: +32 9 2334912
Fax: +32 9 2334912
mario@marevent.com
www.marevent.com

23-25 September, 2016
Polar Fish
Sisimiut, Greenland
Tel: +45 99 35 55 18
info@akkc.dk
www.polarfish.net

29 September – 1 October, 2016
Aquaculture and Fisheries
London, UK
aquaculture@conferenceseries.net
www.aquaculture-fisheries.conferenceseries.com
 

 


 

 


 

Бляк сий шелс


Най-големия производител на черни черноморски миди у нас Бляк Сий Шелс изгражда предприятие за преработка на черни черноморски миди. Това ще осигури на фирмата възможност цялата собствена продукция да бъде преработена, да и се удължи срока на годност и да се запазят качествени показатели на мидите. Новата технология даде възможност мидите да се запазят за по - дълго време, като качествен продукт и ще даде възможност за по лесна реализация и на външни пазари. За сега изграждащите се мощност ще осигурят годишен капацитет за преработка от 1500 тона. По информация от фирмата строителството ще завърши към средата на 2016 година. Веднага след това от Бляк сий шелс ще предприеме действия за разширяване на мидените плантации и удвояване на капацитета на предприятието. На този етап това предприятие се строи без използване на средства от Европейският фонд по рибарство. То ще е в състояние да преработва всичките налични произведени миди добивани от мидените плантации на Черно море пред българският бряг.
Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.

Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Бляк Сий Шелс е редовен член на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ.

Контакти с фирмата: office@blackseashells.com +359887253329

 

Fishnews 

 


 
Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!      
  


 


↑ Горе