БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 34

29 юни 2016

Забавихме нещата

Отлагахме, отлагахме публикуването на Брой 34 на Бюлетин за рибата, за да отразим очакваните важни събития, но тъй като те не се случиха, няма да ги споменаваме. Времето се стопли и вече морето е реалност, а какво по-хубаво от това да посетите рибарските пристанища, да се качите на рибарските кораби и да усетите дъха на прясна риба. Миризмата на  риба на палубата или в отсрещното заведение е  мястото, от където започва и където свършва почивката на море. Реалността и романтиката на българските курортни селище са рибарските пристанища.  
 

 
СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 34:
Асоциация БГ ФИШ е партньор на администрацията
Извънредно заседание на КСЧМ
Членове сме на АИКБ
Част от бранша се срещна с новият ресорен Заместник Министър в МЗХ
Черните миди са качествена храна, търгувана във всички градове
Предстоящи международни събития през месец август 2016
 

 
 
Асоциация БГ ФИШ е партньор на администрацията

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ взе активно участие и във последният етап преди старта по Програмата за морски дело и рибарство 2014-2020/ПМДР/, а именно по подготовката на документите за доработване и редактиране на насоките за кандидатстване. През месец юни БГ ФИШ даде следните становища с коментари, мотиви и предложения за изменение и допълнение както следва:

Относно: Обява на Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти по по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентноспособни и основани на знания аквакултури” асоциацията даде обширен коментар в два броя писма, чийто текст можете да видите тук

Относно: Обява на Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ Асоциация БГ ФИШ можете да видите тук.
 

БГ ФИШ 
 
 

 
 
Извънредно заседание на КСЧМ

На 22.06.2016 г. в гр. Констанца , Румъния се проведе второ извънредно заседание на Общото събрание на Консултативният съвет за Черно море /КСЧМ/. На този етап всички членове работят за прецизиране на процедурите по управление и администриране на консултативният съвет, както и вземане на допълнителни решения за скъсяване сроковете за събиране на членският внос. Разгледани бяха нови молби за членство в КСЧМ, както и редица предложения за промени в документите, сроковете и процедурите за администрация на бъдещият офис, който за сега фигурира виртуално. Първото Общо събрание за даване практически старт на работата на КСЧМ, ще бъде насрочено съгласно процедурните срокове залегнали в устава и ще стане реалност веднага след одобряване на бюджетната рамка от Брюксел и подписването на споразумението за финансиране. Задачите и плана за изпълнение залегнали в програмата са основната цел, която членовете на комитета ще преследват в годините напред.


Секретариат КСЧМ
 
 
 

 
 
Членове сме на АИКБ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ вече е приета за член на Асоциация на индустриалният капитал в България /АИКБ/. Сертификатът за членство е подписан лично от председателя на АИКБ г-н Васил Велев след като на свое събрание на Националният съвет проведено на 10.05.2016 г. всички единодушно гласуваха приемането на БГ ФИШ в асоциацията. АИКБ е една от най-големите и влиятелни работодателски организации с представителни функции в Р България, която участва в тристранката за преговори заедно със синдикатите и правителството на страната. АИКБ избра д-р Йордан Господинов за свои титулярен представител в Комитета по наблюдение на "Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020".


БГ ФИШ 
 
 

 
 
Част от бранша се срещна с новият ресорен Заместник Министър в МЗХ

На 20.06.2016 г. в МЗХ се проведе среща с новият ресорен Заместник Министър в МЗХ г-н Свилен Костов. Поканата бе отправена към сдруженията от сектор рибарство/аквакултура, риболов, преработка и търговия/ от Дирекцията за морско дело и рибарство.
Бизнесът в лицето на най-голямата и представителна Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ за пореден път в годините запозна поредният нов началник с проблемите на сектора, а именно- рибарски пристанища, забавяне старта на Програмата за морско дело и рибарство, липса на подпомагане на сектора по програма „Де минимис“, постоянният дъмпинг на пазара от сивата икономика и дейността на“ матрапазите“ и бракониерски улови, зареждане на магазини, ресторанти и износ на миди и риби, такси водовземане, екологични рестрикции и постоянният фалит на фирма „Рибни ресурси“, която не постигна достатъчен напредък на рибарските пристанища. Освен БГ ФИШ присъстваха още представител на Риболовно сдружение „Черноморски изгрев“, представители на ИАРА, ДФЗ и МЗХ. Разяснено бе, че има вече проект на Постановление на Министерски съвет договарянето да премине в МЗХ, като се отнемат функциите на ИАРА. Зам. Министър Костов изказа готовност екипът му да даде старт на програмата с прием на проекти по Мярка 5.4 „Преработка“ след 15.07.2016 г. а старта на Мярка 2.2 „Аквакултура „ на 30 .07.2016.

Веднага след срещата Заместник Министър Свилен Костов замина с екип от експерти за среща в ГД МОРЕ в Брюксел, като нашата информация, е че ще иска да се направят и съгласуват промени, които да стартират програмата.


БГ ФИШ

 


 

Черните миди сега са не само атракция в крайбрежните заведения, а са качествена храна, търгувана във всички градове.

Мидите могат да се закупуват от всякъде и да се консумират приготвени по най-различни начин, но това е въпрос на собствена преценка. Добре е черните миди естествени обитатели на морето да се закупуват от лицензирани ферми, които покриват изискванията за качество и безопасност-сортирани, измити, пречистени, опаковани, етекирани и съхранени и транспортирани при необходимите хладилни условия. Такива миди са ниско рискови и могат да бъдат приготвени по някоя от познатите национални рецепти или просто преминали термична преработка на варене, която е допълнителна гаранция за безопасна консумация.
Все пак препоръчително е да се консумират миди само от мидени ферми, което е гаранция, че за тяхното производство има предприети и наложени мерки за самоконтол и са обект на контрол на БАБХ. Такива ферми са членовете на Асоциация БГ ФИШ.
На този етап „Блек сий шелс“ЕООД строи предприятие, което ще позволява обработка, преработка, съхранение и експорт на миди с удължен срок на годност. Подобна е ситуацията със закупуване на оборудване от други предприятия за пречистване на двучерупчести.
На този етап Черните черноморски миди добити от зони от клас А/ферми/ се предлагат в опаковки/гаци с клипс и етикет/ с кратък срок на годност без каквато и да е друга интервенция в жив вид от фирмите „Блек сий шелс“ ЕООД office@blackseashells.com +359887253329, „Атлантик“ АД,“Шато“ ООД „Транс импекс фишинг“ЕООД и др.Има и други фирми постигнали ниво на качество и безопасност на пресните миди, които се предлагат на пазара, които не членуват в БГ ФИШ
 

БГ ФИШ 

 


 

Автор: Стоян Радев

 


 

Предстоящи международни събития през месец август 2016

16-19 August, 2016
Nor-fishing
Trondheim, Norway
Tel.:+47 73 56 86 40
Fax :+47 73 56 86 41
mailbox@nor-fishing.no
www.nor-fishing.no

 


 

 Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!      

  

 


↑ Горе