БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 37

2 December 2019

Подновяваме издаването на Бюлетина за рибата

Няма шега! Стартираме отново на 01.12.2019 и така на всяко първо число на следващия месец. Ще получавате информация на Вашия електронен адрес за всичко, което се е случило наскоро, или предстои да се случи в сектор риболов, аквакултура, преработка и търговия с риба. Всеки брой ще се публикува и на електронната страница: fishnews.bg. Тук са и останалите 36 броя публикувани между 2013-2016 г.  Бюлетинът ще предоставя информация и за това какво се продава и какво се търси в сектора, като информацията ще е достъпна на: faunafish.com. Тук всеки ще може съвсем скоро да изложи своята стока. Тук ще е витрина за Вашата реклама на това, което продавате или на това, което търсите да купите. Стоката е пред очите на вашите потенциални клиенти, само трябва да я публикувате на тази страница в раздел "Продавам" или в раздел "Купувам". Опитайте! Ще ви дадем тази възможност засега абсолютно безплатно!
 
 
 

 
СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 37:
 
Асоциация БГ ФИШ вече е призната междубраншова организация
Извънредно общо събрание на Асоциация БГ ФИШ
Общо събрание на Консултативният съвет за Черно море
Повишават квота на калкан за България на 75 тона
Първи пазар/панаир на рибата
Проведени и предстоящи международни събития през ноември и декември 2019
Он-лайн платформа за обяви
Публикувано законодателство на ЕС през месец октомври 2019 г.
Националната рибарска мрежа е инструмент за постигане на целите на ВОМР
Не е за вярване. Не е за четене.
 

 
 
Асоциация БГ ФИШ вече е призната междубраншова организация
 
Официалната церемония се състоя на проведеното в Стара Загора на 31.10.2019 г. в хотел „Мериан палас“ Извънредно Общо събрание на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Тук Ивайло Симеонов, директор на дирекция "ОПОР"-МЗХГ официално връчи Заповедта за призната междубраншова организация, подписана от Министъра на МЗХГ Десислава Танева, на Изпълнителния Директор и Представляващ БГ ФИШ - д-р Йордан Господинов, както и Нотификацията в Европейската Комисия. Текста на заповедта и изпратената към ЕК нотификация са поместени тук: bgfish.com/sabitiya/view/475

 
 

 
 
Извънредно общо събрание на Асоциация БГ ФИШ
 
БГ ФИШ проведе Извънредно Общо Събрание на 31.10.2019 г. в гр. Стара Загора, хотел "Мериан Палас". На Събранието присъстваха членове на ОС, външни фирми и представители на МЗХГ, ИАРА, МОСВ и БАБХ.
Ивайло Симеонов, директор на дирекция "ОПОР"-МЗХГ официално връчи Заповедта за призната междубраншова организация, подписана от Министъра на МЗХГ Десислава Танева, на Изпълнителния Директор и Представляващ БГ ФИШ - д-р Йордан Господинов, както и Нотификацията в Европейската Комисия. Общото Събрание заседава по темата за възможностите за използване на средствата от Европейският фонд по рибарство за следващият програмен период 2021-2027, както и по проблемите за депониране на черупчести; зониране на Черно море за добив на двучерупчести; квотиране на видовете риби в Черно море, нерегламентираната търговия с риба; качеството на храните, и проблемите на риболова и аквакултурата. Дневният ред и темите са публикувани тук:  http://bgfish.com/sabraniya/view/473 Общото събрание на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ взе решение 1. Да участва в инициативата/пазар на рибата организиран в четири града от МЗХГ и ИАРА за популяризиране на българската риба.
2. Да изиска от МОСВ да се сформира работна група относно проблема с депонирането на черупките от рапани.
3. Да изиска и съдейства на БАБХ да се класифицират зоните за добив на двучерупчести от Черно море и да настоява за оборудване и акредитиране на методите за изследване на биотоксини в мидите.
Протоколът е достъпен само за членовете на БГ ФИШ.
 
Автор: д-р Йордан Господинов
 
 
 

 
 
Общо събрание на Консултативният съвет за Черно море
 
На 13-14.11.2019 г. в гр. Варна се проведе Извънредно Общо събрание на Консултативният съвет за Черно море (КСЧМ). Събранието протече при голям интерес като гости на събранието бяха доц. д-р Галин Николов - ИД на ИАРА, доц. Елица Петрова-директор на Института по рибни ресурси към Селскостопанска академия, г-н Стоян Котов -Директор дирекция Морско дело и рибарство в МЗХГ, г-н Константин Петров - експерт ИАРА и други. 
Общото събрание прие програма за работа за 2020 г., Бюджет за 2020 г. Одобри одитираща фирма, която да извърши одит относно разходваните средства за 2019. Прие доклад на г-н Дан Бухай представлявал КСЧМ и участвал в срещата на EFCA. Доклади на г-жа Михаела Кандея относно участието и на Срещата на консултативните съвети в Брюксел, както и на срещата за пластмасовите отпадъци в моретата. КСЧМ заседава и по редица текущи теми, като в рамките на събитието проведе заседание на работна група на тема: Рапан – състояние на запаса. Запас на местни видове риби за Черно море и тенденции за квотиране. Презентации изнесоха доц. Виолин Райков от Института по океанология и доц. Д-р Елица Петров директор на института по Рибни ресурси към ССА. blsaceu.eu

 
 

 
 
Повишават квота на калкан за България на 75 тона
 
Решението се взе на 43 сесия на GFCM - Генералната комисията за Средиземно море, чийто заседание се проведе от 4 до 8 ноември в Атина.  До сега квотата за калкан за българските рибари беше 57 тона, а увеличението е с 32%. Нещо повече, само до преди 2 години квотата за калкан беше в размер на 42,3 тона. Видно от цифрите тенденцията е към увеличение, а това не може да се случи ако няма устойчивост на запаса.  Това се доказва от редица научни изследвания и наблюдения извършвани през последните години в Черно море от редица европейски институти в състава на които работят десетки експерти обединени в специален проект Blacksea4fish. Не без значение е и засиленият контрол а и по-голямата отговорност на рибарите. 
 
БГ ФИШ   
 

 

 
 
Първи пазар/панаир на рибата
 
МЗХГ и ИАРА организира за първи път промоционална кампания с мото "Обичам българската риба". Асоциация БГ ФИШ, като и други асоциации и рибари подкрепиха това събитие в първите му две издания. Мероприятието стартира в Стара Загора на 16.11.2019 г., а на 23.11. 2019 г. беше в Русе. На тези пазари БГ ФИШ беше представен от фирмите „Фишери 2009“ ЕООД, „Диавена“ ООД и от „Електа“ ЕООД, като представихме, свежа, охладена, замразена и преработена риба и други морски дарове. Най-голям интерес предизвикаха дегустационните центрове на фирмите, които предложиха за опитване, салата от рапани с три вида азиатски гъби, мариновани- чернокоп, барбун, сафрит, хайвер-тарама, както и пържени и печени сладководни риби -шаран. Предстои събитието да се проведе за пореден път в София и Бургас точно на 06.12.2019 г. когато честваме и професионалният си празник „Никулден“. Представителите на сектора, фирми от БГ ФИШ и много представители на МЗХГ участваха в срещи с граждани дошли да опитат продуктите и да си закупят за Никулден  риба. Обещанието на ИАРА е мероприятието да стане традиция и да прерасне в по-голямо национално изложение и пазар на рибата, който да промотира рибата като качествена и безопасна храна. Тази година участниците бяха сравнително малко, но стартът е даден и очакваме всички членове на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ да проявят интерес и догодина да са редовни членове на това събитие, а на всички големи и малки производители и преработватели отправяме покана да станат членове на нашата асоциация. Молбата за членство в БГ ФИШ е публикувана тук: http://bgfish.com/molba-za-chlenstvo , а условията за членство са записани в устава на асоциацията тук: bgfish.com/ustav.
 
Автор д-р Йордан Господинов
 
 
 

 
 
Проведени и предстоящи международни събития през месец ноември и декември 2019   
 
9-11 November 2020
fish international
Bremen, Germany
Tel.: +49 421 3505 264
wedell@messe-bremen.de 
www.fishinternational.com
 
12 November, 2019
Working group BLSAC
Varna, Bulgaria
Tel.: +359 52632092
office@blsaceu.eu 
https://www.blsaceu.eu/ 
 
12-15 November, 2019
Prod Expo
Minsk Belarus
Tel.: +37517 3340154
Prodexpo@belexpo.by 
www.prodexpo.by 
 
13-14 November, 2019
General assembly Black Sea advisory council
Varna, Bulgaria
Tel.: +359 52632092
office@blsaceu.eu 
https://www.blsaceu.eu/
 
14 November 2019
International Cold Water Prawn Forum
St Jonn’s, Canada
Tel.: + 45 40 79 10 11
icwpf@gemba.dk 
icwpf.com    
 
18-21 November 2019
International Symposium of Fisheries
Sustainability
Rome, Italia
Gaele.Hermanus@fao.org 
www.fao.org    
 

 
 
Он-лайн платформа за обяви
 
Стартира дейността на нашата он-лайн платформа за обяви  WWW.FAUNAFISH.COM
Всеки желаещ да изложи своята стока на нашата електронна платформа трябва да се регистрира еднократно в уеб сайта. На посочената при регистрацията електронна поща, ще получите и-мейл със следното съдържание:
„Вашата регистрация e валидна, но все още не е одобрена от администраторите на сайта”.

Одобрението на Вашия акаунт се определя на база:
1. Заплатен абонамент, направен по банковата сметка посочена в уеб сайта - IBAN BG56UNCR76301078957780
Месечен абонамент е 25 лв.
Годишният абонамент е 240 лв.
Членовете на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ заплащат 50% от посочени цени
Първите пет фирми, заявили желание да публикуват артикули на електронната страница, ще получат 6-месечен безплатен абонамент
2. Преглед на съдържанието на обявата.
Забранява се публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
Веднага, след като бъдете одобрен от администратора на уеб сайта www.faunafish.com, ще получите нов и-мейл относно активирането на вашия акаунт - „Вашата регистрация е активирана!”.
Вече можете да добавите своите обяви в уеб сайта - „ОБЯВИ ПРОДАВА” или „ОБЯВИ КУПУВА”.
При добавяне на обява ще получите и-мейл: „Успешно добавихте нова обява в уеб сайта faunafish.com”. Администраторите на уеб сайта скоро ще я прегледат и одобрят, след което тя ще се публикува на сайта.
 
www.FAUNAFISH.COM - Витрина за рибарския сектор - „от водата до масата”.
 
Електронната страница Ви дава възможност да сложите на витрината, да покажете, предложите и продадете всички видове риби и други водни животни. Продукти от риболова, аквакултура, преработени продукти, свежи, охладени, замразени риба и нерибни хидробионти, както и всички видове консерви, салати, хайвер, сосове, бульони, заливки и всичко от сектор рибарство. Тук всеки ще ви открие и всеки от вас може да изложи всичко.
Условията за доставка и цени ги определяте Вие. Ние само ви даваме прозорец към света.
Чрез нашата електронна витрина всеки може да предложи или да си поръча вашата стока.
Продавайте или предложете чрез нас!
ЗАЩОТО:
- Он-лайн платформата е витрина без разходи;
- Он-лайн  платформата е съвременна, модерна и рекламира вашата стока безплатно, ежеминутно в цял свят;
- Предлагате за продажба Вашата стока с вашите условия и вероятността да те забележат е огромна.
- Тези, които управляват света от електронните си устройства, често чакат храната да им бъде доставена в офиса или вкъщи, защото нямат време да ходят до магазина, а са най-големите ценители на водните организми.
 
Работата с нашата електронна платформа е изключително лесна, удобна и дава голямо предимство при предлагането на Вашата стока.
Попълнете задължителните полета, опишете Вашата стока, както Вие намерите за добре. Посочете телефон за връзка задължително /електронна поща по желание/, за да Ви потърсят за сделката. Другото е лична договорка. Ние не участваме в сделката, не носим отговорност за качеството и безопасността на храните и суровините, не искаме комисионна и не определяме цената на стоката.
Ние Ви даваме достъп да публикувате вашите обяви, а  Вие лично публикувате вашата стока със снимка и описание. Пишете на български или английски език.
Плащането и доставката на стоката е договорка между страните в сделката.
 
Амбицията ни е да промотираме нашата електронна платформа така, че Вашите стоки всеки ден да достигнат до голям брой потребители - хотели, ресторанти, столова на учебни заведения и учреждения, магазини и домакинства, офиси, търговци на едро и дребно, борси и тържища, до лицата за първа продажба /матрапази/, хотелиери и ресторантьори.
Всички рибари могат, още от водата, да качат в платформата видовете и количествата уловена риба и когато лодката или корабът акостира на брега вече да Ви чака купувачът. Фермите за аквакултура могат да вадят рибата и мидите от водата едва, когато купувачът е на портала, а пък фабриките могат въобще да не свалят своите артикули от витрината, чак до изтичане на абонамента или изчерпване на артикула.
 
Електронната търговия е перспектива за отрасъла, бъдеще за пазара, гарантирана устойчивост за сектора и сигурна реализация. Ако сега не продадеш прясната риба на желаната цена, след няколко часа може да я продадеш на безценица! Ако днес се затрудняваш от входни и изходни такси, комисионни и реклами защо да не опиташ да стигнеш до клиентите без главоболия и разходи. Заповядайте!
 
Банкова сметка: IBAN BG56UNCR76301078957780
Моля пишете на основание за банковия превод: „Абонамент за 1 или за 12  месеца“, или „банер“.
Всички нарушения на правилата ще доведат да снемане на публикацията. Вие сте на ход!
 
Забележка: Неактуални обяви се изтриват от потребителя!
 
За контакти:
Лице за контакт: д-р Йордан Господинов
Моб.тел: 0887 212 197
e-mail: office@faunafish.com
 

 

 
 
Публикувано законодателство на ЕС през месец октомври 2019 г.
 
Квоти
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/… на Комисията от 15 октомври 2019 година за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2019 г. поради прекомерен улов през предходните години (Официален вестник на Европейския съюз L 263 от 16 октомври 2019 г.)
 
Безопасност на храните
Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/1787 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ 
 
Рибарство
Регламент (ЕС) 2019/1838 на Съвета от 30 октомври 2019 година за определяне за 2020 г. на възможностите за риболов за определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/124 във връзка с определени възможности за риболов в други води
Регламент (ЕС) 2019/1797 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов на риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза
 
Аквакултура
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1758 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1251/2008 по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави, териториите, зоните или компартментите, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на пратки с аквакултури (текст от значение за ЕИП)
 
Корабоплаване
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1744 на Комисията от 17 септември 2019 година относно техническите спецификации за електронно корабно докладване при вътрешното корабоплаване и за отмяна на Регламент (ЕС) № 164/2010
Делегиран регламент (ЕС) 2019/1668 на Комисията от 26 юни 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища
 
Пускане на пазара, тарифи
Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1770 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложенията към Решение 2006/766/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави, територии или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2019) 7639) (текст от значение за ЕИП)
 
Граничен ветеринарно-санитарен контрол
Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1769 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата Traces (нотифицирано под номер С(2019) 7637) (текст от значение за ЕИП)
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1714 на Комисията от 30 септември 2019 година за изменение на регламенти (ЕО) № 136/2004 и (ЕО) № 282/2004 по отношение на образеца на общ ветеринарен входен документ за продукти и животни и за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на образеца на общ документ за влизане за някои фуражи и храни от неживотински произход (текст от значение за ЕИП)
 
Защитени географски наименования
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1682 на Комисията от 2 октомври 2019 година за регистриране на географско указание на спиртна напитка по силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета „Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol“
 
Fishnews
 
 

  
 
Националната рибарска мрежа е инструмент за постигане на целите на ВОМР

Стартира работата на Националната рибарска мрежа
 
„Призовавам ви да използвате активно Националната рибарска мрежа, защото тя е инструмент за постигане на целите на ВОМР“ – това заяви Моника Адамова, представител на ГД „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия на работен семинар, провел се от 27 – 29 ноември 2019 г. в гр. Рибарица. На форума новосъздаденото Звено за администриране и управление на Националната рибарска мрежа, представи създаването й, дейностите и организацията. На форума, който бе организиран от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. участие взеха и представители на Европейската мрежа на рибарските райони – FARNET и Местните инициативни рибарски групи от страната.
 
Националната рибарска мрежа (НРМ) на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) стартира работата си от м. ноември 2019 г. Мрежата има за цел осигуряване на представителност на МИРГ и населението на рибарските области, изграждане на капацитет, разпространяване на информация, обмен на добри практики и подпомагане на сътрудничеството между МИРГ на територията на страната с цел успешното изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие и устойчиво развитие на рибарските райони.
 
В НРМ могат да членуват всички МИРГ и населението на рибарските области, както и представителите на заинтересованите страни – организации, които представляват различни категории потенциални бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. – рибари, предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата, преработватели на риба и рибни продукти, екологични и научни организации и др.
 
Членството в НРМ е безплатно и става чрез попълване на заявление по образец. 
 
Ползите, които ще получат членовете на мрежата са достъп до актуална информация в сектор „Рибарство“, вкл. извън източниците в България. Възможността за бързо и лесно намиране на партньори, опит и експертни познания от други страни-членки на ЕС, както и покани за партньорства при реализиране на проектни идеи, чрез организиране на съвместни обучения, информационни събития и мероприятия са също част от подкрепата, която ще получат членовете на мрежата. Те ще могат да вземат участие в работни групи, обществени обсъждания и консултации със заинтересованите страни, организирани от Националната рибарска мрежа и ФАРНЕТ –  „Европейска общностна мрежа на местните инициативни рибарски групи”, да споделят добри практики в сферата на трансфера на знания и иновациите и да дават препоръки, предложения и насоки за новата Програма за морско дело и рибарство за следващия програмен период и др.
 
Широкото участие в НРМ ще гарантира осъществяването на ефективно сътрудничество на национално и европейско равнище, основано на принципа на партньорство в защита на общия интерес за подпомогане сектора на рибарството и аквакултурите.
 
По-рано, през м. ноември НРМ беше представена и на Работните групи към Консултативния съвет за Черно море.
 
Създаването и управлението на Националната рибарска мрежа е в изпълнение на Договор № РД51-129 от 30.10.2019г., с предмет: „Организиране на дейности, свързани с администриране и управление на Националната рибарска мрежа”, сключен между МЗХГ и Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ДЗЗД, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
 
 

 
 
Не е за вярване. Не е за четене.
 
Кой, кой е в риболова е видно от следните цифри.
 
Години Общо улови в БГ в кг Улови БГ ФИШ в кг % съотношение – БГ ФИШ/България
2016 8537200 кг 3183456 кг 37,3%
2017 8467700 кг 3961027,9 кг 46,8%
2018 8602401 кг 3571054,4 кг 41,5%
 
Данните са от официалната статистика на институциите  относно уловите на членовете  на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Това са част от цифрите подадена до МЗХГ за признаването като междубраншова. Това са сборуваните данни на сдружението и са извлечение от официалните документи подадени като статистика, както и декларации към държавата или извадка от статистиката на различните институции. Знаем какво е чувството да си член на Асоциация БГ ФИШ и със своите 57 риболовни съда от които 23 лодки и 34 кораба да ловиш 41,5 % от улова на Р България. Питаме се какво ли е чувството когато ти си от останалата маса 1820 риболовни съда, които ловят останалото количество до 100%. Ясно е, кой е в сивата икономика. Не стойте там! Станете членове на БГ ФИШ, ако не искате да попадате в графата други, които трудно доказват прозрачност на уловите, а още по трудно ще докажат прозрачност ако трябва да подкрепят данните с насрещни документи за продажба, платени данъци, назначени работници, екологично поведение при улава и стоварването на риба на брега или пък опаковане и експедиция без контрол на качеството, безопасността и етекетиране с подвеждаща клиента информация. 
 
ПП: Първата истина е, че никой друг не може да покаже подобна истина като гореописаната и втората истина е, че много други различни от БГ ФИШ получават национално и европейски финансиране без да могат да докажат обороти от риболов, подкрепени с данъчни декларации за реализирани обороти и платени данъци. Но така ще е поне още малко!
 
Автор д-р Йордан Господинов
 

 

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!
 


 

 

 

 
 

 


↑ Горе