БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 21

11 май 2015

Отбелязахме 10 години от подписването на договора за присъединява на Р България към ЕС. Отбелязахме денят на Европа. Отново на десето число издадохме Бюлетин за рибата, който за пореден 21 път е пред вас и ви предоставя актуалните новини и информация, за това което се случва в сектор рибарство от нашата страна и Европа. Положителният резултат от всичко до тук през последното десетилетие е: увеличаване на производството на риба, увеличаване на износа на риба , увеличаване на заетите в сектора , увеличение на консумацията на глава от населението в Р България и увеличаване на печалбите в сектора. Всичко това нямаше да се случи ако не беше приемането ни в ЕО, което даде права на всички за свободната търговия с риба в Европа и света.  

 


 
Съдържание на БРОЙ 21:
Министър Танева се срещна с представителите на сектора
Произведени количества от риболов и аквакултура са налице
България очаква да получи дерогация за риболов
Белите миди - обучение
11 са директорите! Колко са неизвестните, по колко им се падна?
Общо събрание БГ ФИШ
Публикувано законодателство на ЕС през месец април 2015 г.
Може ли всяко вещество да се използва като добавка в храните?
Предстоящи международни събития юни
 
 

 
 
Министър Танева се срещна с представителите на сектора в България
БГ ФИШ се срещна с Министър Танева
 

На 21.04.2015 г . Министър на Земеделието и Храните г-жа Десислава Танева прие представители на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на среща в МЗХ. Срещата беше по настояване на най-голямата  браншова асоциация, която обединява представители на всички подсектори в страната. Предварително бяха заявени  теми за разговор:
 
Рибарските пристанища;
Забавяне на старта на Програмата за морско дело и рибарство /2014-2020/;
Ллипса на помощи за сектор рибарство и др.

Министър Танева прие лично в зала „Малък колегиум“ Управителния съвет на БГ ФИШ. Присъстваха още Заместник Министъра по европейските фондове в МЗХ г-н Грудев, Зам. Изпълнителният  Директор на ИАРА г-н Галин Николов, Ръководството на новата дирекция по рибарския фонд в МЗХ, който от вчера с обнародването на  ПМС №90 от 16.04.2015 г. е новия управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство.
 
БГ ФИШ беше представена от Изпълнителния директори представляващ БГ ФИШ  д-р Й. Господинов, г-н Павлин Маринов-„ПАЛ БГ“ ЕООД, г-н Богдан Павлов СД  „Динг Павлови и сие“, г-н Петър Василев – „Черноморски  риболов“ООД.
Според ръководството на МЗХ:
Пристанищата ще станат публично държавна собственост и ще се развиват като рибарски. Фирма рибни ресурси се мести в Бургас. От МЗХ заедно с представителите на риболова изразиха мнение, че пристанищата могат да се самоиздържат, макар, че според Изпълнителния директор на БГ ФИШ тяхната дейност има и социален ефект и трябва да се субсидират от държавата/МЗХ/. Необходимо е да покрият изискванията от хигиенния пакет, защото към момента не отговарят на изискванията на Закона за храните и на Закона за ветеринарно медицинската дейност;
Програмата за морско дело и рибарство ще е готова до края на април и ще се изпрати за съгласуване в Брюксел с вече отстранени забележки;
Сформиран е Консултативен съвет към Министъра на МЗХ и другата седмица ще бъде свикан. Една от първите теми ще бъде помощите за сектора. От сектора настояхме да бъдат предвидени помощи за преработвателната индустрия освен за аквакултурата, както до сега.;
 

Асоциация БГ ФИШ
 
 
 
 

 
 
Произведени количества от риболов и аквакултура са налице
 
Уловите през 2014 г. от Черно море възлизат на 8 640 тона, от които риба от р. Дунав 143 тона. Видовите от които има регистрирани количества от стопански риболов са 57 вида. Количества, които мат стопанско значение са:
 
1. рапана 4 4732 тона;
2.  цаца 2 260 тона;
3.  сафрид 104 тона;
4.  черноморска барбуня 313 тона;
5.  попчета 63 тона;
6.  морска  лисица 70 тона;
7.  лефер 304 тона;
8.  калкан 39,450 тона;
9.  акула 34 тона;
10. паламуд 5 тона;
11. бяла пясъчна мида 61 тона;
12. атерина 56 тона;
13. хамсия 353 тона
 
Аквакултурата в Р България от Черно море и от сладководните басейни възлиза общо на 11 216 т. /ИАРА/ От цялото количество рибата за консумация е 9113.31тона, а теглото на зарибителния материал е 2093,32 тона. Общо статистическите видове от аквакултура са 40. Най-голям дял от тях имат:
 
1. шаран 2 437 тона
2. дъгова пъстърва 3 312 тона
3. пъстър толстолоб 1 509 тона
4. черна морска мида 2 520 тона
5. бял амур 280 тона
6. каракуда 160 тона
7. руска есетра 234 тона
8. бяла риба 124 тона
9. сом 122 тона
10. бял толстолоб 142 тона
11. щука 26 тона
12. езерен рак 17 тона
13. африкански сом    164 тона
14. моруна 15 тона
15. веслонос 4 тона
16. речна пъстърва 6 тона
17. платика 10 тона
18. канален сом   13 тона
19. сибирска есетра 19 тона
 
Количеството е сбор от рибата за зарибяване и рибата за консумация
 
БГ ФИШ
 
 
 
 

 
 
България очаква да получи дерогация за риболов 
 
Българския рибарски сектор реагира остро и се надява да получи дерогация/изключение/ за риболов в Черно море. Въпреки изискванията на Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) „Член 15a“, който гласи „Забранява се използването на трални мрежи в рамките на 3 морски мили от бреговата линия, при условие че не е достигната 50-метровата изобата/дълбочина/, или в рамките на 50-метровата изобата, когато дълбочината от 50 метра се достига на по-късо разстояние от брега.“ Въпреки драстичните ограничения Българския рибарски бизнес реагира остро, с мотива, че Черно море е коренно различно за риболов, релеф и видов състав от Средиземно море. Българската администрация е изготвила списък с корабите, за които е поискала от ЕК и очаква да получи дерогация. Пълния списък на корабите, които ще попаднат в обсега на дерогацията  можете да видите тук. Асоциация БГ ФИШ предложи да се реши проблема и в дългосрочен план като се изготви официална позиция от страна на МЗХ до ЕК и Парламента, която да защити интересите на сектора. От асоциацията настояха да се иска промяна на този текст, който да добие следния вид: 1. Забранява се използването на трални мрежи в рамките на 1 морски мили от бреговата линия, при условие че не е достигната 20-метровата изобата, или в рамките на 20-метровата изобата, когато дълбочината от 20 метра се достига на по-късо разстояние от брега.
 
Д-р Йордан Господинов
 
 

 
 
Белите миди - обучение
 
Колкото са истините  за забраните, толкова са и митовете за печалбите, които се реализират от улова на бели миди.
 
Асоциация на производители те на рибни продукти БГ ФИШ и сайта www.fishnews.bg провежда проучване относно необходимостта от семинари и обучение на теми:
 
1. Бели миди, разрешени способи за улов, забранени способи, необходими лабораторни изследвания, класификация на производствените райони, почистване, сортиране, подобрение, пречистване, опаковане, етекетиране и експедиция на суровината.
2. Етекетиране на храни произведени от риба и нерибни хидробионти.
 
Семинарите ще се проведат в град Бургас през месец юни при заявен предварителен интерес от минимум двадесет участника. Пишете ни на интернет адреса  посочен най-долу или на e-mail: bgfish@bgfish.com, за да ви изпратим форма за регистрация. Очакваме и идеи за други теми, които да включим в програмата.
  

 
 
11 са директорите!
Колко са неизвестните, по колко им се падна?
 
11 директора на ИАРА постигнаха 45 472 062 усвояване на средствата по „Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 г.“/ОПРСР/. Такъв е размера на изплатени и сертифицирани към 31.12.2014 г. средства от общо 106 679 611 евро по програмата. Толкова са и Изпълнителните директори и временно изпълняващите длъжността, които в миналия програмен период от 2007 година до 2013 година сядаха на шефския стол на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/.  Колко броя администратори са необходими, за да стигне програмата 100% усвояване? Задача е с едно неизвестно. Проста, проста, та чак елементарна задача за началния курс на обучение ,особено за тези които ходят на училище и все още се вълнуват от малкото изкушение наречено математика. 
 
11 директори – изплатени и сертифицирани 45 472 062 евро. Колко директори са необходими, за да се изпълни същата процедура в размер на 106 679 611 евро?
 
X = (11 х 106 679 611): 45 472 062
 
X = 25.8, което приблизително е 26 броя директори. Тоест липсват 15 броя “неИзвестни“ директори. Ако случилото се го гледаме чисто математически, то на директор се пада средно по 7 месеца и 20 дни управление.
 
Анализаторите казват, че на един директор на средно голяма институция, са му нужни минимум три месеца да се запознае с работата и екипа и най-малко шест- седем месеца за да вникне в основното законодателство, което се прилага от службата и детайлите на управление ако изобщо е експерт.
 
Много баби, хилаво бебе е казал Народа, факт.
 
Показателите за изпълнението на ОПРСР 2007-2013 г. можете да видите тук, а всеки от директорите сам да си прецени какъв е неговия принос.
 
Автор: Д-р Йордан Господинов 
 
 

 
 
Общо събрание БГ ФИШ
 
ПОКАНА
 
 
Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 15.05.2015 г. /петък/ от 10.00 часа в конферентната зала на хотел “БЕСТ УЕСТЪРН ХОТЕЛ  ЕВРОПА” - гр. София 1113, ул. Ледице 1,
 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Откриване на събранието, представяне на гостите и приветствия;
2. Презентация на фирма «Майкава» - Генерален спонсор на Общото събрание на АПРП БГ ФИШ;
3. Кафе пауза;
4. Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2014 г.;
5. Приемане на финансовия доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2014 г.;
6. Промени и допълване на Управителния съвет на АПРП БГ ФИШ;
7. Промени в Устава на АПРП БГ ФИШ;
8. Преразглеждане категориите членове на БГ ФИШ и размера на членския внос;
9. Определяне ПОДСЕКТОРИТЕ и експертни групи по направления, чийто предложения Управителния съвет ще разглежда и приема;
10. Други;
11. Обяд.
 
 
д-р Йордан. Господинов Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ 
  

 

Публикувано законодателство на ЕС през месец април 2015 г.


Генерална комисия за Средиземно и Черно море

Решение (ЕС) 2015/674 на Съвета от 20 април 2015 година за приемане, от името на Европейския съюз, на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море

Изменено Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море
 

Риболов и аквакултура:

Поправка на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета ( ОВ L 354, 28.12.2013 г. )
 

Европейски фонд

Делегиран регламент (ЕС) 2015/616 на Комисията от 13 февруари 2015 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията що се отнася до позоваванията в него на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета
 

Корабоплаване

Поправка на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета ( ОВ L 389, 30.12.2006 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 07, том 18)
 

Безопасност на храните 

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/545 на Комисията от 31 март 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на масло от микроводорасли Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 2082) 
 


 

Може ли всяко вещество да се използва като добавка в храните? 
 

Само добавки, които са включени в законодателството на ЕС могат да се добавят към храната и това може да стане само при определени условия. Добавки, които не предизвикват опасения от токсикологична гледна точка  могат да се добавят в почти всички преработени храни. Примери за такива добавки са: калциев карбонат (Е 170), млечна киселина (Е 270), лимонена киселина (Е 330), пектини (E 440), мастни киселини (Е 570) и азот (Е 941). 

За други добавки, употребата е по-ограничена, например:

• натамицин (E 235) може да се използва като консервант за повърхностна обработка на сирене и сушени колбаси 

• ериторбатна киселина (Е 315) може да се използва като антиоксидант само в някои месни и рибни продукти

• натриев фероцианид (E 535) може да се използва само като антислепващ агент в готварска сол и нейните заместители

 

Могат ли добавки да се използват във всички хранителни продукти? 

В някои хранителни продукти, използването на добавки е силно ограничено. За непреработените храни като мляко, пресни плодове и зеленчуци, прясно месо са разрешени само малък брой добавки. Колкото повече се преработва даден хранителен продукт, толкова повече добавки са разрешени и използвани. Сладкарските изделия, пикантни закуски, ароматизирани напитки и десерти са продукти, попадащи в тази категория на силно преработени храни, където много от добавките са разрешени за употреба.


За статията са използвани материали от БАБХ.

 


 

 Всичко от неръждаема стомана със сертификат ISO 9001 само с РЕМКО ООД


За да сте сигурни и спокойни за качеството на вашето оборудване и за безопасността на храните и продуктите, които произвеждате оборудвайте вашето производство с изделията на фирма „РЕМКО ЕООД“. Производственото предприятие предлага всички видове обработка на неръждаеми метали, изработка на уреди и машини, за фармацевтичната и хранителната индустрия. Изработка на резервни части и нестандартно оборудване, реновиране на стари машини. Всички видове монтажни дейности, касаещи изграждането или ремонта на цехове и обособени производствени площадки. Монтаж на т.н. орбитално заварени тръбопроводи за чисти флуиди. Изработка или ремонт на резервоари и съдове до 50куб.м. . Филтри или филтърни групи, позволяващи каскадно пречистване на флуиди и газове.Проектиране на машини и съоръжения. По-големи наши клиенти са: БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД, БАЛКАНФАРМА-ТРОЯН, БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА, БИОВЕТ АД, БИОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ, Българска Роза - Севтополис гр.Казанлък, Унифарм, Селурфарма, Биотрейд, Лавена, АМИЛУМ България, ПИК-КО, ПРЕСТИЖ 96, ПИЛКО, ТЕСИ, МАКСИНВЕСТ, МЛИН, БГАГРО, ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2. Изработваме от неръждаема стомана нестандартни: неръждаеми мивки със сушилници, маси, шкафове, пейки, съдове, уреди, контейнери, колички, безръбови подови сифони, скари, тръбопроводи, дозиращи машини за течни и прахобразни веществата. Устройства за производство на чиста - антибактериална вода, стерилизатори, смесители за вещества с различни корозивни свойство и агрегатни състояния. Изработваме еднокамерни и двукамерни цистерни до 50 куб.метра, топилни шкафове, камери за дефростация с електронно управление за време, температура и други параметри, компютърно зададени и следени показатели, шнекове, машини за почистване на маркучи и меки връзки, гребла за сняг и други насипни материали с универсално прикачване към всякакъв вид машини. Проектираме и изработваме по поръчка на клиента всичко за хранителната и фармацевтичната индустрия.РЕМКО ООД-Реже, стърже, заварява и качество предлага.Всичко за нас можете да видите на интернет страницата тук: www.remco-bg.com, запознайте се с нашата презентация тук.

Лице за контакти: инж. Александър Георгиев, GSM +359 886 440 064, e-mail: office@remco-bg.com 
 

 


 

 
  • Производство и доставка на индустриално хладилно оборудване
  • Хладилни инсталации за бързо замразяване и охлаждане
  • Съхранение на охладени и замразени продукти
  • Ледогенераторни системи
  • Оптимизация на работата на хладилни инсталации
  • Винтови и бутални компресори и компресорни агрегати
  • Чилъри и термопомпи
  • Комбинирано охлаждане и отопление
 

 

MAYEKAWA EUROPE nv/sa - Индустриална хладилна техника
София 1303, България, ул. "Камен Андреев" 24
тел./факс + 359 2 8910130 /31, моб. + 359 88 6666987
www.mayekawa.com

  


 

Най-големия производител на черни черноморски миди у нас. Бляк Сий Шелс 


Три хиляди и петстотин тона миди до 2016 година. Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модернооборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Със съдействието на специалисти в конкретно подбраните акваториални води през 2010 г. близо до гр. Каварна бе изградена инсталацията, за култивиране на черни миди, които са с изключително качество и гарантирана безопасност за консуматора. Непрекъснатия мониторинг, интензивните лабораторни анализи, както и гарантираното качество на водите превърнаха продукцията на мидената ферма в конкурентен продукт на нашия и на редица международните пазари. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.

Към момента производството надхвърля 1000 т. Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Мрежата на разпространение обхваща цялата страна.

 

И вие можете да опитате вкуса на Бляк Сий Шелс  мидите.

Контакти: gajdaus@yahoo.com, office@blackseashells.com

Лице за контакти: Найден Станев, +359887253329

 

 

Предстоящи международни събития юни

Growth in Blue Bio-economy
2-3 June, 2015
Torshavn, Faroe Islands
Tel.: +298 35 30 30
Asmundur.Gudjonsson@fisk.fo  
www.norden2015.fo  
 

10th Baltic Sea Science Conference
15-19 June, 2015
Riga, Latvia
Tel.+371 67601995
anda.ikauniece@lhei.lvl
www.bssc2015.lv  

 
The International Symposium on Genetics in Aquaculture
21-27 June, 2015
Santiago de Compostela, Spain
Tel. Fax:+34 982 822428
info@isga2015.com
www. isga2015.com  
 


 

Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!  

 


 


↑ Горе