БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Пети брой

11 януари 2014

Пред вас е брой пети на Бюлетин за рибата, където ще намерите информация за изненадващи разкрития на представителите на неправителствените организации относно схемите за разпределение на средствата по програма "De minimis". Ще прочетете и за новостите в европейската законодателна уредба и предстоящите събития през месец януари в сектор рибарство, разпределението на квотата за калкан и др.

 


Съдържание:

Кой взе парите по програма De minimis?

БГ ФИШ ще раздава квота за калкан на своите членове

Колко и кога ще ни дадат пари за рибарството 2014-2020

Годината започва с голям форум в Букурещ

Регистрацията и одобрението на обекти за производство и търговия с храни, в т.ч. аквакултури от БАБХ

Скариди

Публикувано законодателство на ЕС през месец декември 2013 г.

 


  

Кой взе парите по програма De minimis?

През 2012 година за първи път се изплатиха средства по програма De minimis. След много дебати и срещи с представители на неправителствените организации в сектор рибарство държавата в лицето на Министерството на земеделието и храните/МЗХ/ разработи методика и премира само фирмите за сладководно рибовъдство. Списъкът на фермите, размера на сумите и лицата, които ги получиха, можете да видите в таблицата по-долу. Изданието не се наема да коментира пълнотата на списъка и размера на субсидиите, за да не навредим на преценяващите институции, които се занимават днес със случая. В сектор рибарство текат коментари, че има ощетени и/или неправилно премирани фирми. Ние акцентираме на факта, че ферми, които произвеждат риба и закупуват фураж с фактури от регламентирани търговци не са премирани финансово, за разлика от обекти, които даже не фигурират в регистрите на МЗХ, като ферми или други, които не са отглеждали съответстващо/съизмеримо/ на закупения фураж риба. 
В тази връзка акцентираме върху следните факти:
1. В списъка са споменати физически лица получили премия, без да е ясно за какви производствени площи е дадена премията и за кой рибарник.
2. Според указания ИАРА до 31.03.2013 г. трябваше да направи справка за продаденото количество риба от стопанствата получили финансова премия. Това е факт, който показва, че пари са получили субекти и фирми, които не са произвели риба съгласно изразходваните количества фураж или въобще не са произвели такава.
3. Премират се фирми за производство на пъстърва, а в регистрите се водят като шарановъдни стопанства. Разликата в размера на премията е в хиляди левове.
4. Премират се с най-много средства стопанства за пъстърва и есетра за сметка на най-затрудненото шарановъдство, а рециркулационните системи, каквато е за барамунди е класирана като шаранова ферма, с което се обезсмисля премията, макар че видът не е от семейството на шарановите и е система за свръх интензивно отглеждане.
5. От предварително обявените 850 000 хиляди лева, бяха изплатени незнайно защо със 100 000 лева по-малко. Недостига на средства беше аргумент за намаляване на субсидията за фирмите.

Автори:
Д-р Тачо Пашов
Д-р Йордан Господинов

         
РЕГИСТЪР  
НА БЕНЕФИЦИЕНТИ С ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ DE MINIMIS  
ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ФУРАЖ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛАДКОВОДНА РИБА ПРЕЗ 2012 Г.  
   
         
         
Бенефициент Изплатена сума (в лева) Област  
1 "Феруница" ЕООД 2 578.90   Благоевград  
2 РИЛА ФИШ 6 475.00   Благоевград  
3 Г.Б.СТАМЧЕВ - ГЕОРГИ БОРИСОВ СТАМ 7 400.00   Благоевград  
4 "ВЛАХОВ И СИН" ЕООД 1 572.50   Благоевград  
5 "Химел Инженеринг" ЕООД 5 841.14   Варна  
6 Промед - Б. Г. 4 088.50   Варна  
7 ЕТ "АПОЛО - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ" 4 474.41   Велико Търново  
8 Станимир Каменов Димитров 4 070.00   Враца  
9 "Бул Аква Фиш" ООД 3 072.48   Добрич  
10 ЕТ " ФАНИ- МИРОСЛАВ  ШОПОВ " 8 880.00   Кърджали  
11 "АКВАМАШ" ЕООД 14 948.00   Кърджали  
12 EТ "СНЕЖАНА ЗАХАРИЕВА - ЕЛЕНА" 518.00   Кюстендил  
13 Сдружение "Ловно-рибарско дружество-Троян" 2 007.25   Ловеч  
14 "РИБЕНА" ООД 43 418.76   Ловеч  
15 ЕТ "ЛИН - ИЛИЯНА НИКОЛОВА" 7 947.27   Монтана  
16 "ФИШ ИНВЕСТ" ООД 1 966.85   Монтана  
17 "Аквафиш Пазарджик" ООД 6 294.74   Пазарджик  
18 ЕТ "КАТРИГ - 5 НИКОЛА ЯНКОВ" 19 813.50   Пловдив  
19 СТРЕЛА-2007 ООД 2 960.00   Пловдив  
20 "Еко Фиш" ООД 43 418.76   Пловдив  
21 ЕТ "Ник 60 - Недялко Колаксъзов" 43 418.76   Пловдив  
22 "Унимекс" ЕООД 20 905.00   Пловдив  
23 "БИЛДЕКС" - ЕАД 14 784.87   Пловдив  
24 Димитър Георгиев Воденичаров 2 775.00   Пловдив  
25 ЕСЕТРА  ЕООД 23 798.40   Пловдив  
26 "Бяла река -ВЕЦ"ООД 17 547.25   Пловдив  
27 "Есетра - Комерс"ЕООД 43 418.76   Пловдив  
28 Иван Цонев Биков 6 105.00   Пловдив  
29 "Мулен Руж"ООД 1 661.12   Пловдив  
30 "Топчиев"ЕООД 3 145.00   Пловдив  
31 „БУЛ – РИБ” ООД 4 662.00   Разград  
32 "ОРКА" ООД 9 258.52   Русе  
33 "Фишери 2009" ООД 3 853.00   Русе  
34 "Буковец-Твърдица" АД 3 046.95   Сливен  
35 ЮЦДП ТП ДЛС " Извора" 9 921.55   Смолян  
36 "Салвелинус - Рея Фиш" КД 43 418.76   Смолян  
37 "Вида-Сервис-2006" ООД 8 430.45   Смолян  
38 "Агротексим" ЕООД 4 810.00   София  
39 "Мис Петра" ООД 1 850.00   София  
40 "Раполи" ЕООД 10 471.09   София  
41 "Алфиш" 43 418.76   София  
42 "Сокол-БЛРС" 18 376.64   София  
43 П.А.Л. БГ 24 050.00   София  
44 "Геома-Г" ЕООД 1 641.69   София  
45 Булаква фиш ЕООД 29 026.50   София област  
46 "Екотек"ЕООД 12 476.40   София област  
47 "Олопласт" ООД 27 294.16   София област  
48 Кольо  Петров Колев 1 258.00   София област  
49 " Тунджа - 73 " ЕООД 43 418.76   Стара Загора  
50 ШИПКАЛЕС ЕАД 3 700.00   Стара Загора  
51 СТЕФАН КРАСИМИРОВ КОСТОВ 5 384.80   Търговище  
52 "Пластек" ООД 4 244.05   Хасково  
53 ЕТ ,,АРМИРА 90 - Никола Георгиев" 2 877.12   Хасково  
54 ЕТ "Галин Господинов" 1 757.50   Шумен  
55 ,,ВИГОР" ЕООД 3 945.64   Шумен  
56 "Даракула" 2 148.00   Шумен  
57 Ангел Кръстев Андреев 1 870.35   Ямбол  
58 "Диана фиш" ЕООД 7 427.01   Ямбол  
59 ET "Стеди-Стоян Стоянов" 2 719.50   Ямбол  
60 "Агро Вик" ЕООД 3 391.20   Ямбол  
61 РИБНО СТОПАНСТВО 7 637.73   Благоевград  
62 ФОРЕЛ ООД 3 256.00   Благоевград  
63 ЕФ ЕН КОНСУЛТ ЕООД 1 995.04   Бургас  
64 Ихтио 2008 ООД 7 159.50   Пазарджик  
65 ГИВ ООД 1 154.34   Стара Загора  
66 Хеда ООД 4 070.00   Пазарджик  
Общо: 734 726.23    

Източник: Държавен фонд Земеделие                        

 


 

 
БГ ФИШ ще раздава квота за калкан на своите членове


През 2014 г. признатите браншови организации “Асоциации на производителите на рибни продукти БГ ФИШ” и Асоциация “Сдружение Черноморски изгрев” ще разполагат с близо една трета от квотата за калкан полагаща се на Р България, която ще раздадат допълнително на свои членове. Това е договорка между държавната администрация в лицето на ИАРА и представителите на сектор рибарство и цели сплотяване на рибарите в признати браншови организации и “изкарване на светло” на целия сектор. Ще се стимулират организации, чийто членове покриват изискванията на европейското и национално законодателство, демонстрират отговорен риболов и съдействат взаимно за развитието на нормативната база, като участват с колективния си орган в работните групи, експертни съвети, подготвят и издават становища и експертни оценки до институциите, провеждат семинари и обучения за членовете си. Намерението е в следващите години да се премине към пълно предоставяне на квотата за калкан, за раздаване от признати браншови организации, които с поведението си демонстрират публичност, прозрачност и се стремят да съдействат за намаляване на бракониерския риболов, опазването на околната среда и развитието на регионите.

 


 

 
Колко и кога ще ни дадат пари за рибарството 2014-2020


През първите месеци на 2014 година се очаква Европейската комисия да приеме новия регламент за Морско дело и рибарство, с който да даде рамката за насоките за развитието на сектора и да очертае пътищата за неговия растеж посредством предоставяне на средства от Европейския фонд по рибарство за всяка страна членка. Република България на този етап е разработила предварителните текстове на новата оперативна програма 2014-2020 и е в очакване да види окончателния вариант на европейския документ. Информацията, с която разполагаме е, че размера на сумата отредена за страната ни ще е завишена с 20% спрямо миналия програмен период, като към момента очакваната сума е приблизително 126 милиона евро. Все още представителните асоциации не приемат окончателния вариант на стратегията за развитието на аквакултурата и очакват фирмите автори на материала да се съобразят със забележките и да отстранят недостатъците.

 

 


 

  

Годината започва с голям форум в Букурещ


На 30.01.2014 г в Букурещ Румъния ще се проведе среща на заинтересованите страни осъществяващи бизнес в региона на Черно море. Организатор на мероприятието е Европейската комисия в Брюксел. На срещата участие ще вземе г-жа Мария Даманаки-Европейски комисар по рибарство. Българския сектор рибарство ще бъде предоставен от д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор на “Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ” и адвокат Димитър Димитров представител на риболовно сдружение “Черноморски изгрев”.
На срещата в Букурещ са поканени представители на всички сектори осъществяващи дейност в региона на Черно море, както и представители от всички страни заинтересовани от развитието на региона и поминъка на населението. По първоначална информация мероприятието ще открие премиера на Румъния. Дневния ред на срещата предвижда сесии по секторни политики в опазване на околната среда, устойчив растеж в сектор рибарство, развитие на регионите и син растеж.

 


 

  

Регистрацията и одобрението на обекти за производство и търговия с храни, в т.ч. аквакултури от БАБХ

Регистрацията и одобрението на обекти за производство и търговия с храни, в т.ч. аквакултури, по смисъла на чл. 6 на Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните и чл. 4 на Регламент (ЕО) 853/2004 относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, се извършва по реда на чл. 12 от Закон за храните (ЗХ). БАБХ поддържа Национален регистър на обектите за производство и търговия с храни, който се актуализира ежемесечно.
Регистърът на предприятията за производство и преработка на рибни продукти е достъпен на следния адрес:
 

Регистърът на предприятията за производство и търговия с живи двучерупчести мекотели е достъпен на следния адрес:
 

 


  

Скариди


Скаридите (Caridea) са плуващи десетоноги ракообразни, квалифицирани в подразред Caridea. Различни видове скариди могат да се намерят широко по света в сладки и солени водни басейни. Те са популярен деликатес в кулинарството и за неговите нужди се развъждат в специални ферми. От диетологична гледна точка са богати на протеини, калций и цинк, но също така и на холестерол.Основната им храна е планктон. Отглеждат се лесно и са обект на интерес и от наши бизнес оператори в аквакултурата.
Много храни (банани, аспержи, моркови, авокадо) се считат за афродизиаци, скаридите също.
Легендите гласят, че Казанова закусвал с 50 сурови скариди всяка сутрин. Интересен е обаче фактът, че скаридите са богати на цинк, който е необходим при образуването на мъжките полови клетки и консумирането им всъщност води до положителен ефект, но със сигурност не създава желание. В скаридите се съдържат и D-аспартамова киселина и N-метил-D-аспартат, които при проведени лабораторни опити с плъхове, водят до увеличаване на нивото на тестостерона, което пък от своя страна теоретично може да увеличи сексуалното желание. Но дори и да не са истински афродизиак, скаридите все пак си остават много добро предястие.

 


 

  

Публикувано законодателство на ЕС през месец декември 2013 г.


Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета
Решение за изпълнение на Комисията от 17 декември 2013 година за създаване на Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия и за отмяна на Решение 2004/20/ЕО и Решение 2007/372/ЕО


Риболов и аквакултура:
Решение за изпълнение на Комисията от 9 декември 2013 година относно допълнителното финансово участие в програми за контрол на рибарството в държавите членки за 2013 година (нотифицирано под номер C(2013) 8576)
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1364/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на използването на отглеждани по небиологичен начин аквакултурни ювенилни екземпляри и отглеждани по небиологичен начин индивиди за разплод на двучерупчести мекотели в биологичното производство на аквакултури
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1420/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за отмяна на регламенти (ЕО) № 347/96, (ЕО) № 1924/2000, (ЕО) № 1925/2000, (ЕО) № 2508/2000, (ЕО) № 2509/2000, (ЕО) № 2813/2000, (ЕО) № 2814/2000, (ЕО) № 150/2001, (ЕО) № 939/2001, (ЕО) № 1813/2001, (ЕО) № 2065/2001 (ЕО) № 2183/2001, (ЕО) № 2318/2001, (ЕО) № 2493/2001, (ЕО) № 2306/2002, (ЕО) № 802/2006, (ЕО) № 2003/2006, (ЕО) № 696/2008 и (ЕО) № 248/2009 след приемането на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури
Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета


Безопасност на храните:
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013 на Комисията от 10 декември 2013 година за съставяне на списък на Съюза на първичните продукти за пушилни ароматизанти, разрешени за използване като такива в или върху храни и/или за производство на производни пушилни ароматизанти (1)


Здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях:
Решение за изпълнение на Комисията от 13 декември 2013 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2013 г., за изменение на Решение 2008/897/ЕО за одобряване на годишните и многогодишните програми за 2009 г. и следващите години и за изменение на Решение за изпълнение 2012/761/ЕС по отношение на финансовото участие на Съюза в някои програми, одобрени с посоченото решение (нотифицирано под номер C(2013) 8891)

De minimis
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (1)

Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор

 

 


Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

 

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg.

 

Харесайте нашата Фейсбук страница

 


 


↑ Горе