БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Четвърти брой

10 декември 2013

Какво се случи и какво не се случи в сектора през 2013? 

 
Секторът е жив въпреки всичко и независимо от всички. Пазара на риба през 2013 г. бележи ръст, но цената не.
Държавата в лицето на своето море от администрация продължи “играта” с неизпълнени обещания, а бизнесът отвръщаше от време навреме на удара с “Брюкселска връзка” чрез писма на надеждата. Както всяка предходна година и последната мина под диктовката на средния ешелон държавен чиновник. Основното искане на администрацията беше – “Дайте ни лица за работни групи” и ние съвместно ще решим проблемите на сектора. Знайни и незнайни сдружения, асоциации и организации, самосъздадени по убеждение или режисирани в нечий кабинет отвличаха вниманието, като откликваха на призива и се надпреварваха да предлагат зависими и независими експерти за нови и стари работни групи:
Най–лесния начин за прокарване на нечии лични интереси е създаването на големи работни групи от не заинтересовани общественици, послушни чиновници и неколцина знаещи експерти.
През 2013 г. се запази принципа, както през последните пет поне две имена да фигурират на поста Изпълнителен директор на ИАРА в рамките на една календарна година. За отминаващата година тава изглежда сякаш резонно с оглед смяната на властта, но кой ли ще обясни постоянните смени на ръководни кадри в ИАРА през изминалите 5 години. Усвояването на средства от Европейски фонд по рибарство е на финален етап и задаващия се крах е точно отражение на кавалкадата експерти и началници, които се упражняваха в ИАРА през последните години. Към месец март 2013 г програмата аха да усвои всички средства по информация на управляващия орган, но към декември истината се оказа друга. От всичките 107 мил. евро, усвоените и сертифицирани са само 31 милиона евро и то заедно с 25% националното съфинансиране.Очаквана загуба на средства през 2013 г. е 5 412 659 евро. Това е само малка част от парите, които загубихме по Оперативна програма за развитие на сектор рибарство /ОПРСР/ 2007-2013. През годината се построиха и изплатиха немалко “паметници” на сектор рибарство с пари от Европейския фонд, които или не произвеждат или имитират дейност с мижави количества. Множеството фирми усвоили средства от европейския фонд по рибарство не желаят да се обединяват и да членува в признати асоциации. Много от тези “новатори” на рибарството усвоиха за проектите си милиони евро, тоест от нашите данъци, но същите не участват в работни групи или в съвещания, за да блесне с присъствие, знание, заслуги или легитимност. Напредъкът е ясен – Няма организация на пазара на риба, няма изградени и отговарящи на законодателството борси, тържища и места за първа продажба, няма реконструирани и изградени по всички изисквания рибарски пристанища, няма истинска рекламна кампания. Остава пропусната възможност парите от ЕФР да отидат при истинските оператори в сектора, остава съмнението за откраднати пари, остава горчивината от загубени пари, които върнахме на Брюксел и ще продължим да връщаме.
 
Продължава да се налага твърдението, че водата за поливане на зеленчукови градини и за риборазвъждане в басейнови стопанства си е действие водовземане. Така е по закон, макар че рибарниците само я отклоняват и бързо, бързо я връщат обратно в коритото на реката. Както казват експертите в риборазвъждането “Рибата вода не пие”, но господин чиновника, не признава това.
Три години продължи сагата по изготвянето и утвърждаването на бланката - “Сертификат за износ за Китай”, с която бизнеса да изнася риба и да внася долари. Няма сила, която да накара чиновника да си свърши работата. 
Очевиден е фактът, че политиките, които прави държавата в полза на сектора не работя, щом секторът е в по-голямо затруднение спрямо колегите си от съседните страни.
Въпреки стагнацията през последната година има увеличение на вноса, износа, както и на търговията в страната на риба и нерибни хидробионти. Все повече в сектора се налага мнението, че “по-малко държава ще е по-добре” за бизнеса и за държавата. 
 

 СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 4:
Квотата калкан за 2014 година
Първата стъпка е направена
Гуидо Милана в Бургас
БТВ даде шанс на БГ ФИШ
Рапаните, желана храна или афродизиак
Публикувано законодателство на ЕС през месец ноември 2013 г.
Реклама
 

  

Квотата калкан за 2014 година

 

Квотата за калкан и цаца през 2014 г. за българските риболовци ще е същата. Въпрос на дни е да бъде обнародван новия Регламент на ЕО, с който се определят количествата квотирани видове, които Българските и Румънските рибари ще ловят. Нашата информация е, че за Р България ще бъдат гласувани 43,2 тона калкан и 8032,5тона цаца. За Р Румъния квотата за цаца е значително по-малко 3442,5, а квотата за калкан е равна на нашата 43,2 тона.

От следващата година признатите браншови асоциации са заявили желание сами да разпределят част от неусвоената квота за калкан на своите членове, което ще е стимул за легитимните риболовци и добра европейска практика прилагана и в други страни. 

 
 

  

Първата стъпка е направена

В гр. Варна на 22.11.2013 г. се състоя първата международната среща между български и румънски представители на сектор рибарство за сформиране на Регионален консултативен съвет за Черно море /РКС/. Срещата бе организирана от инициативен комитет от България. Участие от страна на Европейската комисия в срещата взе г-жа Евангелия Георгици в ролята си на координатор за комитета. От страна на България участие взеха Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, Асоциация “Риболовно сдружение Черноморски изгрев”, риболовно сдружение “Одесос 2011”, всички местни инициативни рибарски групи, Съюз на транспортните федерации, Екологични организации, както и най-големите фирми опериращи на морето “Електа” ЕООД, “Атлантик” АД, СД “Динг Павлови и сие”, “Север експорт” ООД. Република Румъния взе участие с двете си секторни браншови асоциации ръководени от г-н Дан Бухай и г-н Лауренцио Миреа. Срещата премина при изключителен успех в диалог и събеседване. Бяха представени презентации за българския и румънския сектор рибарство. Разгледа се европейското законодателство, касаещо сформирането, учредяването и управлението на РКС. Взе се решение да се сформират работни групи за преглед и подготовка на документите и уточняване на условията за сформиране на РКС, като в тях ще участват от Р България д-р Йордан Господинов и г-н Димитър Димитров, а от страна на Р Румъния в работните групи участие ще вземат Дан Бухай и Лауренцио Мирея.На срещата се взе решение следващото заседание да се състои в Румъния на 20.02.2014 г. в гр. Констанца.  

  


  

Гуидо Милана в Бургас

 

На 28.11.2013 г. в хотел “България” в гр. Бургас по инициатива на Европейския депутат Илияна Йотова бе организирана среща на Заместник председателя на Комисията по рибарство в Европейския парламент/ЕП/ г-н Гуидо Милана с представители на сектор

 рибарство. Висшия европейски чиновник направи обширно експозе относно тенденцията за развитието на сектор рибарство и аквакултурата през 2014-2020. Представителя на Брюксел посъветва българската администрация и сектора да се започне подготовка още от сега за усвояване на повече средства от Европейския фонд, като се напише оперативната програма навреме. За това си изказване г-н Милана най-вероятно се ръководеше от факта, че за изминалия програмен период Р България се организира твърде късно и стартира програмата с голямо закъснение. Висшия европейски чиновник загатна за качествата и безопасността на риба “пангасиус”, като акцентира за начина и на развъждане и добиване. Това твърдение остана неразбрано за присъстващите експерти, журналисти и граждани, с оглед на факта, че от години в страните от ЕО се внасят и консумира от всички възрастови групи големи количества филета от тази риба без досега да има инциденти. Това изказване събуди у много хора съмнение, дали Европа е сигурна в нивото на своя официалния контрол или има нещо недоизказано за широката публика. На срещата присъстваха още и представители на държавната администрация в лицето на Заместник министъра на МЗХ инж. Валентина Маринова и експерти от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Госпожа Маринова наблегна на необходимостта от скорошно приключване на подготовката на новата “Програма за морско дело и рибарство”, с което даде яснота докъде сме стигнали с подготовката на документите. Заместник Министър Маринова даде обнадеждаващ анонс, като спомена, че за следващия програмен период можем да се надяваме за приблизително 126 милиона евро за сектора от ЕФР. Господин Милана демонстрира умения на изкусен и добър европейски политик, като отговори на много, но не на всички въпроси зададени му от бизнеса. 

 


 
 
БТВ даде шанс на БГ ФИШ
 
На 02.12.2013., четири дни преди светлия християнски празник “Свети Николай Чудотворец”в предаването “Преди обед”по БТВ имаше анонс формулиран като въпрос “Опасна ли е рибата преди Никулден”. В четири минутно експозе предаването даде трибуна за изява на г-жа Маги Пашова, която се представя за натриционист. Младата дама проповядваща новата вълна на модерно хранене в стремежа си да блесне с новина зашлеви сериозен предпразничен шамар на представителите на сектор рибарства от екрана на БТВ, като отправи неприемливи твърдения от риска при консумация на риба, които можете да видите в записа. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, като призната браншова организация за територията на цяла България реагира остро и поиска веднага право на отговор. Становището на сектора изразено от д-р Господинов получи телевизионно време в предаване състояло се на 05.12.2013 г., което БТВ озаглави “Качествена ли е рибата, която ще излезе на пазара за Никулден”. Видеото можете да видите на този адрес

 


  

Рапаните, желана храна или афродизиак

 

От дълбока древност морските дарове са смятани не само за деликатеси, но и за афродизиаци. Многобройни са подаръците на Нептун, но те могат да се разделят на три групи. Първата включва мекотели без черупка - калмари, сепии, октоподи. Във втората попадат тези с една черупка като рапаните, а в третата влизат мидите и стридите, които имат две черупки.

Днес акцентираме на рапаните. 

Рапанът е пришълец от 50-60 години в Черно море. Той е хищник и се храни с миди. За жалост унищожава големите мидени популации на дъното. Рапанът не плува, той лази по дъното и изяжда мидите, катери се по скалите и изяжда всички мекотели, ларви и личинки. Рапанът е една от причините благородната стрида в Черно море да изчезне. Днес вече и популацията на черни миди е значително намаляла. При лоши климатични условия той се заравя в пясъка и може да прекара години като вегетира, докато дойде по-добро време и отново да излезе. Храни се предимно нощем. Популацията му е много голяма и бързо се размножава.

Това е причината да твърдим, че фирмите, които го ловят са защитници на биоразнообразието в Черно море.

Черноморските рапани са много търсени като храна на азиатския пазар заради редица качества. Те съдържат над 23 % протеини. Ценени са най-вече заради вкусното и ароматно месо, което съдържа 13% белтъчини и витамини от групите, А и В.

Съдържат и голямо количество соли, минерали и гликоген. 

Не знаем дали заслугата е на консумацията на месо от рапани, но азиатските народи, които нормално ядат много морски дарове случайно или не имат по-дълга средна възраст на живот.

Вкусът на рапаните напомня пипала на октопод. В търговската мрежа месото от рапани се предлага готово за директна консумация. Нужно е нарязване на слайсове или на кубчета като добавка към салатите и необходимото овкусяване.

 


  

Публикувано законодателство на ЕС през месец ноември 2013 г.

 

Риболов и аквакултура:

Регламент (ЕС) № 1139/2013 на Комисията от 11 ноември 2013 година за забрана на риболова на сайда в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

Регламент (ЕС) № 1223/2013 на Комисията от 29 ноември 2013 година предвиждащ приспадане от квотата за улов на сьомга, отпусната на Полша през 2013 г. и за следващите години, в подучастъци 22—31 на ICES поради прекомерния улов през 2012 r.

Директива 2013/52/ЕС на Комисията от 30 октомври 2013 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (1)

 Решение на Комисията от 12 август 2013 година относно основните изисквания за радионавигационно оборудване, предназначено за употреба на борда на кораби, които не са предмет на Конвенция SOLAS, и за тяхното участие в Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS) (нотифицирано под номер C(2013) 5185)

 


  

РЕКЛАМА                                                                                                                           

 Нов ресторант за ястия от миди

На 28.11.2013 г. Мидена ферма “Дълбока” откри поредния си миден ресторант. Заведението се намира на 2 км от гр. Пловдив, Ягодовско шосе, “Винарна Благови”. Щастливият собственик г-н Веселин Прокопиев представи специалната листа ястия от миди, черноморски риби и други морски дарове. Коктейла в заведението бе уважен от много приятели и гости. Традиционно собственикът бе осигурил елитни вина от избите на цялата страна. Пожелаваме му успехи и тук в Пловдив.

 


 

Екипът на Fishnews.bg пожелава на вас и на вашите семейства, здраве, весело посрещане на празниците и пълни торби с подаръци!

 
 
 

 
Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg.
 
Харесайте нашата Фейсбук страница!
 

 


↑ Горе