БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 15

10 ноември 2014

Брой 15 на Бюлетин за рибата. Наближава края на годината, наближават коледните и новогодишни празненства, а те неминуемо са съпроводени с надеждата за топли семейни празненства, многобройни подаръци и изобилие от лакомства. Това е така, но малко преди това ще започнем с първия за декември празник на рибарите и банкерите. Нека посрещнем празника с риба на трапезите и си пожелаем изобилие от улови в мрежите.


 СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 15:

Регионален консултативен съвет
Кой ще спаси калкана?
Защо трябва да станете член на БГ ФИШ?
Предстоящи международни събития
Публикувано законодателство на ЕС
Никулден
Реклама
 


 

Регионален консултативен съвет


Инициативния комитет за съставяне на Регионален консултативен съвет /РКС/ за Черно море свиква поредната среща на заинтересованите представители на сектор рибарство/риболов, аквакултура, преработка и търговия/ и на други неправителствени организации /НПО/ с интереси в морското пространство.Срещата ще се проведе в гр. Бургас на 05-06.12.2014 г. и ще предшества с ден празника на града, който съвпада с „Никулден“. За мероприятието са поканени представители на неправителствени организации от Р България и Р Румъния, както и експерти от Главна Дирекция Море на Европейската комисия от Брюксел. Ще се заседава върху критериите за прием и членство на НПО в РКС, както и върху устава и правилника за съставяне и управление на организацията. За финал на мероприятието се предвижда участие в празника на Бургас и посещение на ферма за миди или на преработвателно предприятие, както и на рибарски пристанище.

 


 

Кой ще спаси калкана?


Единствено бизнеса може да спаси популацията на калкана. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ предлага ежегодна шест месечна забрана за улов на калкан от момента на хвърлянето на хайвера /15 април/ до застудяването на водите и оттеглянето на младите форми в дълбоките води на морето/ 15 октомври/. Асоциацията проведе консултации със сродни организации и с държавната администрация отговорна за контрола и опазването на този ресурс и излезе с това становище. През пролетта е времето в което калкана идва в плитчините на Черно море, хвърля хайвера си, излюпват се младите форми и се храни в топлите крайбрежни води и пясъчни дъна. Тези райони са благоприятна среда за растеж на младите форми, защото изобилстват на хранителна маса и топли води. Тези райони са и най- благоприятни за бракониерите и недобросъвестните риболовци, които извършват нерегламентиран, неконтролиран и недеклариран риболов. Често тези лица извършват риболов на маломерни калкани, които след като са стоварени и продадени нелегално често се сервират в редица ресторанти по морските ни курорти.

Намаляването на популацията на най-ценния и скъп вид риба, какъвто е калкана е очевидно. Заплахата този вид да изчезне е вече стряскаща и за бизнеса. Учените също не дава добри прогнози. Въпреки предприетите рестрикции от страна но държавата по отношение на контрола на риболова, стоварването и първа продажба Брюксел ежегодно ни намаля квотата за калкана поради изчерпването на запаса в Черно море. Години наред се налагат национални квоти и въпреки това докладите на морските институти са лоши по отношение на популацията му. Бракониерите не дават възможност на младите форми да нараснат, като ловят и продават безогледно на черния пазар млади екземпляри. Шестмесечна забрана и то всяка година поне за пет години напред може да даде надежда и бъдните поколения да консумират калкан. Това е искането на представителната за сектора и Асоциация БГ ФИШ. Текста на писмото вижте тук
 


 

Защо трябва да станете член на БГ ФИШ?


Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ е сдружение от фирми работещи в областта на сладководната и соленоводната аквакултура, риболова в морето, преработката, съхранението и търговията на риба и нерибни хидробионти. Асоциацията е учредена през 2002 година по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в частна полза. Тя защитава интересите на своите членове като преследва прилагането на принципите на прозрачност, предвидимост и устойчивост в развитието на сектора, апелира за прилагането на закона наравно за всички, комуникира с държавната администрация и участва активно при изготвянето на инструкции, наредби и закони касаещи всички области на рибарството. Асоциация БГ ФИШ участва в написването на Оперативните програми за сектора, наредбите за тяхното прилагане, разпределението на средствата по мерки и наблюдава изпълнението им чрез участие в Комитета по наблюдение. Асоциацията раздава допълнително на своите членове квота калкан, провежда обучения, рекламира дейността на сектора и информира своевременно за новостите. Всеки от нейните членове получава ежеседмично електронно писмо с разяснения за новостите в нормативната база и за актуални събития от седмицата.

БГ ФИШ е призната неправителствена браншова асоциация съгласно Закона за рибарството и аквакултурите и има представителни функции за всички подсектори за цялата страна. Организацията има водещи позиции в аквакултурата за пъстърва и миди, в риболова на цаца и рапани, в преработката на всички видове риба, черупчести и двучерупчести водни организми, както и за импорта и експорта на риби и нерибни хидробионти. В нейните редици членуват малки и големи фирми, риболовни сдружения, ферми за миди, цехове, както и най - големите фабрики за рибни консерви - виж тук. Всеки може да стане член на асоциацията като подаде необходимата молба (ще я намерите тук) в офиса на БГ ФИШ или по интернет на електронния адрес. Размерът на встъпителната вноска е посочен в устава на асоциацията, а размерът на членския внос се определя от големината на фирмата.

 


 

Предстоящи международни събития

През периода от 10 октомври до 10 ноември 2014 година международния календар в сектор рибарство включва следните събития:
GOAL 2014
7-10 October, 2014
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.: +1 314293 5500
sallyk@gaalliance.org
www.gaalliance.org/GOAL2014

Aquaculture Europe 2014
14-17 October, 2014
San Sebastian, Spain
Tel.: + 32 923 349 12
mario@marevent.com
www.was.org
 

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец октомври 2014 г.

Риболов и аквакултура
Регламент (ЕС) № 1107/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 година за забрана на риболова на херинга във води на Съюза и международни води от зони Vb, VIb и VIaN от страна на плавателни съдове под флага на Франция

Корабоплаване
Директива 2014/100/ЕС на Комисията от 28 октомври 2014 година за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (1)

Внос
Решение за изпълнение на Комисията от 22 октомври 2014 година за поправка на приложението към Решение за изпълнение 2014/461/ЕС за временна дерогация от Решение 2013/755/ЕС на Съвета по отношение на правилата за произход за приготвени и консервирани скариди от Гренландия

Международни договори
Решение на Съвета от 8 октомври 2014 година относно подписването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Регламент (ЕС) № 1118/2014 на Съвета от 8 октомври 2014 година относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

 


 
Никулден

Наближава най-светлия празник за рибарите - Никулден. На 6 декември Българската православна църква отбелязва празника на Свети Никола (Никулден). Св. Никола е роден в гр.Патра. На него се приписват и много чудеса, избавящи моряците и пътуващите по море от водните стихии. Умира през 142 г. в гр. Мир. През 1087 г. мощите на св. Никола̀ са пренесени в Бари, Италия, където се намират и сега, съхранявани в нарочно построена, посветена на светеца базилика.

В православната вяра на българите светецът Николай, чието име означава "Побеждаващ", се почита и като патрон на рибарите. Според народно-християнския мит за подялбата на света, нему се паднали моретата, реките, езерата. Той е господар на целия подводен свят - рибите и водните демони. На този ден се украсяват коледните елхи, а на трапезата се поднася риба, чието тяло е покрито с люспи (най-често това е пълнен шаран). Свети Николай Мирликийски се почита като избавител на пленниците и покровител на моряците, пътешественниците, търговците и банкерите.
 

 


 

РЕКЛАМА

Най-големия производител на черни черноморски миди у нас.
Бляк Сий Шелс

Три хиляди и петстотин тона миди до 2016 година. Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Със съдействието на специалисти в конкретно подбраните акваториални води през 2010 г. близо до гр. Каварна бе изградена инсталацията, за култивиране на черни миди, които са с изключително качество и гарантирана безопасност за консуматора. Непрекъснатия мониторинг, интензивните лабораторни анализи, както и гарантираното качество на водите превърнаха продукцията на мидената ферма в конкурентен продукт на нашия и на редица международните пазари. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.

Към момента производството надхвърля 1000 т. Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Мрежата на разпространение обхваща цялата страна.
И вие можете да опитате вкуса на Бляк Сий Шелс мидите.

Контакти: gajdaus@yahoo.com, office@blackseashells.com
Лице за контакти: Найден Станев, +359887253329
 

РЕКЛАМА

Пъстървата от Девин, пъстървата на П.А.Л. БГ

Пъстървата от района на Девин е една от най-добрите произвеждани в Р България. Развитието на пъстървовата аквакултура е един основен поминък за региона. Историческите данни показват, че този отрасъл на животновъдството съществува от много години в района и тук са отгледани и продължават да са отгледат хиляди тонове дъгово пъстърва. Това е факт, защото многобройните изследвания показват, че климатичните условие и изобилието на чиста, течаща планинска вода са основни при вземането на решение за изграждането на рибовъдни стопанства за пъстърва. Днес тук съществуват много на брой малки и големи ферми, но най-качествена и търсена от търговците е пъстървата произведена от фирма „П.А.Л. БГ“ ЕООД. Няма нищо учудващо в това, защото за развъждането на пъстървата се използват освен климатичните условия на региона и най-важното спецификата на водата.В тази фирма се използва изворна вода с постоянни химични и физични показатели, които са целогодишно са непроменими, а за изхранването се използват само отговарящи на най-добрите стандарти фуражи произведени специално за фирмата. Така се получава вкуса на пъстърва „П.А.Б БГ“.Фирмата е затворила цикъла на своето производство, като сама люпи и отглежда всички възрастови групи риби. Във фермата всеки басейн е подложен на постоянен мониторинг, постоянно пробовземане и лабораторни анализи. Фирмата разполага с модерно рибопреработвателно предприятие и нейните деликатеси можете да откриете в редица вериги магазини или да си поръчате на следните телефони: +359899909806, +359899909813


 

 


↑ Горе