БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 23

10 юли 2015

Брой 23 на Бюлетин за рибата. И през юли сме при вас. Гръцките отзвуци от референдума “OXI“ и летните български горещини дано не повлияят отрицателно върху развитието на сектора. Яжте всякаква риба. Българската е много вкусна и предпочитана по курортите ни, гръцката ципура и лаврак са трайно на българският пазар, но цената им расте а нашият шаран системно се продава в Румъния. Изминалият месец беше изпълнен със събития, които може да се окажат важни за сектора, защото касаят европейските пари и пазарите.
 


 

СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 23:

Откриване офиса на ИАРА
Кой продаде квотата за калкан?
Консултативен съвет по рибарство
Финансова помощ De minimis за рибарите
Насоки за кандидатстване по новата Програма за морски дело и рибарство
Унимекс и ЛТУ
БГ ФИШ и тази година получи покана за участие в най-големите изложения в хранителната индустрия
Публикувано законодателство на ЕС през месец юни 2015 г.
Как се информират потребителите за използването на добавки?

 


 

Откриване офиса на ИАРА


На 18.06.2015 г. в гр. Бургас, официално бе открит новият офис на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура/ИАРА/. Събитието бе уважено от голяма група бизнес оператори от сектор рибарство /риболовци, преработватели, оператори в аквакултурата и търговци/. За събитието лично дойде Премиерът на Р България г-н Борисов, а лентата прерязаха Министъра на МЗХ г-жа Десислава Танева, кмета на Бургас г-н Димитър Николов, Изпълнителният директор на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ д-р Йордан Господинов и Изпълнителният директор на ИАРА г-н Янчо Янев.Гости и служители посетиха офисите и помещенията, за да се уверят в тяхната готовност за работа. Бизнесът пожела повече средства и техника, за осъществяване на качествен и навременен контрол на риболова от страна на ИАРА.

 

 

 


 

Кой продаде квотата за калкан?


На някой му харесва калканът да бъда забранен за улов за три години. До какво ще доведе това не е ясно съвсем. Най-вероятна като на всяко забранено нещо ще му се вдигне цената, ще зачестят нарушенията, ще се умножат глобите и заведените делата. Мотивите, че ще ни премахнат квотата е неубедителен довод. Някой има други цели, какви ли? Въпросът е: Какви са мотивите и основанията за становища, които дадоха от Института по океанология Варна и от БАБХ София, защо са не откриваеми и не са публикувани никъде, а само се споменаха от МЗХ по време на срещата на Консултативният съвет по рибарство/КСР/? Сигурно не са им сигурни научните доказателства или и за тях не е сигурно, че са наясно с това, което подписват?, Дано не се породи съмнение за участие им в някаква "схемата", че бизнеса иначе много държи на НАуката и винаги е изразявал публичната си подкрепа към тях?!
Преди повече от две години представителите на сектор рибарство заявиха, че трябва да се изготви и утвърди“План за управление на калкана“. Такъв документ няма, не са на показ и редовните ежегодни изследвания и научната интерпретация, на популацията на калкан пред Българският бряг. От ИАРА заявяват, че последните изследвания от 2014 г. посочват над 900 тона запас, което учените не коментираха, просто защото отговорните научни институти не дойдоха на Консултативния съвет по рибарство/КСР/ към Министъра на МЗХ проведен на 18 юни 2015. в гр. Бургас. Съгласно европейското законодателство от всеки запас може да се лови до половината от наличните количества, без това да повлияе на популацията, а нашата квота е под 40 тона на година. Има ли калкан или го няма, кое е вярното твърдение? След приключване на първото заседание на Консултативният съвет по рибарство веднага се появиха, „заваляха“ становищата,някои от които подкрепят предложението на Сдружение „Черноморски изгрев“за три годишна пълна забрана. Няма лошо, но сценарият изглежда като един добре режисиран „театър“, който го правеха преди години едни специални хора, работещи на едни още по-специални места. Не е нормално проблем, който е от компетенцията на по-вишестоящи структури, каквато е ГД МОРЕ към Европейската комисия, да се решава от консултативен съвет към Министъра на МЗХ и то неприсъствено от към компетентните научни институти. Всичко се базира само на предложението на представителите на една малка част от рибарите без да се има в предвид мнението на останалите пет държави на Черно море, както и мнението на останалите български рибари. В бързането на МЗХ прозира идеята да се изпревари сформирането на Консултативният съвет за Черно море, който ще бъде учреден съвсем скоро и в него ще участват заинтересованите страни членки от Черноморският басейн и ще се представлява от бизнеса, екологични организации и други заинтересовани опериращи в региона на Черно море. Никой не пожела да упрекне инициативата на сдружение „Черноморски изгрев“ . Несъмнено всички подкрепят идеята на ръководство на рибарското сдружение да се свърши нещо добро за популацията от калкан, но се пренебрегнаха останалите колеги, които представляват риболова в България, Държавата в лицето на МЗХ, останалите страни членки на ЕО опериращи в Черно море и политиката на Р България.

Изводите които могат да се направят:

1. Ако се наложи пълна три годишна забрана за улов на калкан след като няма достатъчно научни доказателства, не е сигурно, че това ще подобри състоянието на популацията, и няма гаранция, че след три години квотата ще бъде свалена и уловът на калкан разрешен;
2. Ако се забрани уловът на калкан сезонно за 3 до 6 месеца на година независимо дали това ще е благодарение на навременната и съобразителна намеса на МЗХ или по настояване на бизнеса, също има неясноти и някой трябва да каже какви са научните очаквания и прогнозата за популацията.
3. И в двата случая темата добива широка популярност и макар , че засяга само известна част от риболовният флот на Р България успешно отвлича вниманието на хората от загубите по“ Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013“ и две годишното закъснение старта на новата“ Програма за морски дело и рибарство 2014-2020“.
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ и всички останали заинтересовани присъстващи на КСР лица изразиха мнение и се обединиха против пълната три годишна забрана за улов на калкан. Надделя мнението, че такова решение може да бъде само политическо/държавно на база научни доказателства, набелязани цели, изработен и утвърден план за управление на калкана, защитени интересите на държавата, защитени интересите на бизнеса, експертни становища базирани на научни изследвания, подплатени с обосновани анализи, очаквания и изводи от компетентни лица. БГ ФИШ подчерта, че с такива крайни мерки за три годишна пълна забрана се привилегироват всички останали страни на брега на Черно море. БГ ФИШ обърна сериозна внимание, че не е коректно „зад гърба“ на държавата, науката и бизнеса да се прокарват в Европа политики и да се заявяват желания, които са от национален интерес и засягат повече от личните намерения на малка група хора. Всички намерения, които са от колективен интерес трябва и е задължително да се разглеждат на ниво „Консултативен съвет по рибарство/КСР/ към МЗХ“ и “ Консултативен съвет за Черно море/КСЧМ/ към ГД МОРЕ“ преди да бъдат изпращани към международни комисии и експертни групи. БГ ФИШ се надява на разумните политически решения и предприемане на бързи и адекватни стъпки, за да се запази популацията на калкан пред българският бряг, като се разчита на съвместните действия на наука, бизнес и държава.

БГ ФИШ 

 

  


 

Консултативен съвет по рибарство


На 18.06.2015 г. в Хотел „Приморец“ в гр. Бургас се проведе първото заседание на новоучреденият Консултативен съвет по рибарство“ към Министъра на земеделието и Храните. Редовeн член на комитета съгласно заповед на Министъра на МЗХ от страна на сектор рибарство са Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ-София, Национална асоциация по рибарство-Стара Загора, Националната асоциация по рибарство и аквакултура -Пловдив, Сдружение „Черноморски изгрев“-Варна . Събитието откри Заместник Министъра на МЗХ г-н Васил Грудев. Той подчерта, че КСР е орган, който ще подпомага вземането на решения в МЗХ. Предварително обявеният дневен ред: 1. Забрана за улов на калкан, 2.Помощи за сектора по програма De minimis и точка 3. Разни - беше разширен с нова точка-„Такса водовземане и такса замърсяване от аквакултура“, както и презентация на насоките за кандидатстване за нова „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“. Лично Зам. Министър Грудев поясни, че МЗХ е издало становище към Министерството на околната среда и водите/МОСВ/, с което изразява категорично позицията против въвеждането на такса водо вземане за аквакултура и такса замърсяване от аквакултура.


Автор: д-р Йордан Господинов
 


 

Финансова помощ De minimis за рибарите


На проведения Консултативен съвет по рибарство Г-жа Дора Ненова-Директор дирекция помощи в МЗХ разяснения условията на Регламента за програма De minimis. Съгласно европейският документ за периода 2016-2018 г. се предвиждат 1,2 милиона евро по програма De minimis като еднократна помощ за фирмите от сектор рибарство в областа на аквакултурата и преработката. Помощта ще е 30 хиляди евро на ферма и/или на фабрика. Няма да се плаща за килограм произведена или продадена риба. Ще се търсят други измерими критерии за да се финансират, например цена на фураж или на гориво. Регламент №717 е прилагащ условията и всеки може да види какви са условията за финансиране на дейности.
Експертите на МЗХ поясниха, че сумата се дава като подпомагане единствено на юридически лице или ЕТ.
Представителите на подсектор аквакултура възразиха, защото има микро фирми с оборот до 30 хиляди евро на година, чийто продукция от аквакултура може да повлияе на пазара, тъй като те са много на брой/няколко стотин/ малки ферми, които реално ще бъдат субсидирани на 100% производството им.
БГ фиш предложи да се подпомогне като се плати цената на горивата за корабите в аквафермите или разхода за ток, вода и ли други измерими критерии в преработката.


Fishnews


 

 


 

Насоки за кандидатстване по новата Програма за морски дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020


На проведеният консултативен съвет по рибарство към Министъра на МЗХ експерти разясниха насоките за кандидатстване по новата „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020/ПМДР/“. Заместник министъра на МЗХ по европейските фондове г- Васил Грудев ръководи процеса по разясняване етапа на подготовка за старта на програмата. Експерти от МЗХ заявиха следните факти относно старта на новата ПМДР. На проведения на 18.06.2015. Консултативен съвет по рибарство/КСР/ бе заявено , че до края на юли 2015 г. ще бъдат отстранени всички забележки по ПМДР 2014-2020 г. и същата ще бъде изпратена в Брюксел за одобрение. Няма страшно, същото обещание го заявиха от МЗХ преди два месеца като тогава посочиха дата до края на април 2015. Информация за обещанията от месец април вижте тук.
Г-н Грудев разпореди експертите от МЗХ да разяснят на бизнеса докъде е стигнала разработката за кандидатстване по електронен път , чрез попълване на документите“ Онлайн“. Той акцентира, че новата програма дава възможност да се кандидатства за опростени разходи до 50 хил. евро. Това означава, че проекти, които касаят само закупуване на машини, детайли и оборудване няма да преминават по сложната процедура по разписване на бизнес план и одобрение предвидена в регламента и в програмата.
Разяснено бе, че“ рибарските групи“ ще обхващат вече и отделни квартали от по-големи градове и общини и така се вдигат тавана за допустимост до 150 хиляди човека население. Програмата дава възможност да се кандидатства по мултифункционалните фондове, тоест един проект да се финансира по много програми.
Г-н Грудев отбеляза, че ще има свръх желание за кандидатстване и за да се избегне блокирането на средствата и изчерпването им още от първият ден на отварянето на програмата той предлага:
-да се сложи таван на проектите, например 500 хиляди евро;
-да се намали интензитета на подпомагането на 35% например.
От страна на БГ ФИШ деликатно отклониха темата за вземане на решение по така направеното от Зам. Министър Грудев предложения. Според най-голямата асоциация темата е въпрос на коментар с Управителните съвети на асоциациите на заинтересованите страни и на по-късен етап те ще дадат конкретните свои предложения. От бизнеса предлагат това да стане на една следваща среща, на която да се уточни и финансовото разпределение на средствата по направления.


БГ ФИШ
 

 

 


 

Унимекс и ЛТУ


На 14.06.2015г.се проведе практическо занятие на студентите от
Лесотехничския Университет София, което се състоя на садкова база на яз.Доспат
собственост на фирма "УНИМЕКС' ЕООД .
Тема на практическо обучение на студенти беше технология на садковото рибовъдство, рибопроизводството и болестите по пъстървовите. Собственикът на стопанство"Унимекс" на яз.Доспат запозна студентите с технологията при
отглеждане на пъстърва и финансирането на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г.
Професор ХРИСТО ДАСКАЛОВ запозна студентите с болестите при пъстървата и някои от патогномични клинични признаци, както и схеми на лечение и характеристиките на някои от препаратите.


Автор: Д-р Йордан Господинов
Изпълнителен директор и
представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

 

 


 

БГ ФИШ и тази година получи покана за участие в най-големите изложения в хранителната индустрия в България и на Балканите


БГ ФИШ получи покана за участие в най-големите изложения в хранителната индустрия в България и на Балканите- МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД & ДРИНК. Тази година изложенията ще се проведат от 11 до 14 ноември по традиция в Интер Експо Център. Всяка година изложбите са платформа, която обединява браншовете в индустрията- хлебопроизводители, млекопреработватели, месопреработватели, винопроизводители, преработватели на плодове и зеленчуци, биопроизводители. Ежегодно нараства интересът както от традиционни изложители, така и от нови български и чуждестранни компании да представят своите продукти.
Среща на бизнеса с бизнеса
Разширяването на палитрата от участици всяка година е водещо за организаторите, които очакват тази година рибопроизводители и преработвали да представят бранша. В момента секторът работи предимно за износ, а е изключително важно за потребителите да се фокусира и върху българския и регионални пазари. Желаещите да се включат в колективен щанд на организацията могат да заявят участие на преференциални условия към АПРП “БГ ФИШ”.
Съпътстващата програма е много разнообразна, подкрепена от браншовите организации в сектора. Тя дава изключителната възможност за контакти с посетители, клиенти, нови партньори, привлечени именно от деловите събития.
Успешни са колективните участия на български месопреработватели, млекопреработватели, винопроизводители, преработватели на плодове и зеленчуци, биопроизводители. Колективно участие на фирми от Италия,Унгария, Молдова, Китай бяха сред акцентите на миналогодишното издание на изложенията. Посолствата на Аржентина, Южна Африка и Полша представиха производители на вина и храни.
За първа година Италия беше страна партньор за изложба Интерфуд & Дринк и представи компании от различните райони на страната, като демонстрира традиционни продукти и организира редица ползотворни делови срещи и събития.
Петте изложби в хранително-вкусовата промишленост се провеждат паралелно със специализираното изложение за хотелско, ресторантско и кетъринг оборудване СИХРЕ. Това увеличава възможностите за осъществяване на ползотворни контакти както за изложителите, така и за потребителите на продукти и услуги в двата сектора - на хранително-вкусовата промишленост и на хорека индустрията.
Интересът постоянно расте
През миналата година 16 472 посетители се срещнаха с 374 изложители, представящи продуктите на 348 фирми. Сред посетителите бяха специалисти и гости от България, Румъния, Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Албания, Косово, Хърватия, Русия, Молдова, Украйна, Латвия, Казахстан, Чехия, Унгария, Австрия, Полша, Германия, Италия, Франция, Испания, Великобритания, Холандия, Аржентина, Южна Африка, Китай.
111 от участниците направиха своя дебют на международните специализирани изложения. Участие взеха 82 чуждестранни компании от Гърция, Италия, Словакия, Полша, Унгария, Испания, Румъния и Молдова.

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец юни 2015 г.

 

Риболов и аквакултура
Регламент (ЕС) 2015/960 на Съвета от 19 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 по отношение на някои възможности за риболов.

Поправка на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 ( ОВ L 343, 22.12.2009 г. )


Европейски фонд по рибарствво
Делегиран регламент (ЕС) 2015/852 на Комисията от 27 март 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите на нарушения и на тежки нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, които могат да доведат до прекъсване на срока за плащане или спиране на плащанията по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Делегиран регламент (ЕС) 2015/895 на Комисията от 2 февруари 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на преходните разпоредби
Безопасност на храните
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/949 на Комисията от 19 юни 2015 година за одобряване на предекспортните проверки за наличие на някои микотоксини, извършвани върху някои видове храни от някои трети страни ( 1 ).

Регламент (ЕС) 2015/1005 на Комисията от 25 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества олово в някои храни ( 1 )
 

 


 


Как се информират потребителите за използването на добавки?
 

Добавките в храни, се етикетират съгласно правилата, определени в Директива
2000/13/ЕО. Те са съставки на храната и трябва да бъдат споменати в списъка на
съставките. Вложените в храната добавки трябва да бъдат обозначени от името на
функционалния им клас, последвано от тяхното специфично наименование или Еномер.

Например: "оцветител - куркумин" или "оцветител: Е100". Този Е-номер се
използва с цел опростяване на етикетирането на вещества, които понякога носят
сложни химични наименования.

Класификация по Е-номер:

E100 - E199 – оцветители (влагат се в сладки газирани напитки, лимонади,
бонбони, близалки, сладоледи)
Е101 - Е109 – жълти оцветители
Е110 – Е119 – оцветители в оранжево
Е120 – Е129 – червени оцветители
Е130 – Е139 – оцветители в синьо и виолетово
Е140 – Е149 – зелени оцветители
Е150 – Е159 – оцветители в кафяво и черно
Е 160 – Е199 – други оцветители

E200 - E299 – консерванти (влагат се във всякакъв вид консервирани храни –
компоти, сладка, сокове, консерви)
Е200 – Е209 – сорбати
Е210 – Е219 – бензоати
Е220 – Е229 – сулфити
Е230 – Е239 – феноли и формиати
Е240 – Е259 – нитрати
Е260 – Е269 – ацетати
Е270 – Е279 – лактати
Е280 – Е289 – пропионати
8

Е290 – Е299 – други

E300 - E399 - антиоксиданти и киселинни регулатори (влагат се в млечно-кисели
продукти, подсладени фруктови млека, десерти, колбаси, краве масло, шоколад)
Е300 – Е305 – аскорбати
Е306 – Е309 – токофероли (Витамин Е)
Е310 – Е319 – галати и ериторбати
Е320 – Е329 – лактати
Е330 – Е339 – цитрати и тартарати
Е340 – Е349 – фосфати
Е350 – Е359 – малати и адипати
Е360 – Е369 – сукцинати и фумарати
Е370 – Е399 – други

E400 - E499 - сгъстители, стабилизатори и емулгатори (влагат се в сладка,
конфитюри, желета, кондензирани млека, шоколадови десерти, млечни продукти)
Е400 – Е409 – алгинати
Е410 – Е419 – натурални (природни) гуми
Е420 – Е429 – други натурални агенти
Е430 – Е439 – полиокситенови съединения
Е440 – Е449 – натурални емулгатори
Е450 – Е459 – фосфати
Е460 – Е469 – целулозни съединения
Е470 – Е489 – мастни киселини и техни съединения
Е490 – Е499 – други

E500 - E599 - киселинни регулатори и противовтвърдители
Е500 – Е509 – минерални киселини и основи
Е510 – Е519 – хлориди и сулфати
Е520 – Е529 – сулфати и хидроксиди
Е530 – Е549 – съединения на алкалните метали
Е550 – Е559 – силикати
Е570 – Е579 – стеарати и глюконати
Е580 – Е599 – други

E600 - E699 – подобрители на вкуса
Е620 – Е629 – глутамати
Е630 – Е639 – инозинати
Е640 – Е649 – други

Е700 – Е799 - антибиотици
Е800 – Е899 – резерв
Е900 – Е909 – восъци
Е910 – Е919 – изкуствени глазури
9

Е920 – Е929 – подобрители
Е930 – Е949 – консервиращи (пакетиращи) газове
E950 - E969 – подсладители
Е990 – Е999 – пенители (пенообразуватели)
E1100 - E1599 - други добавки


За статията са използвани материали от БАБХ
 

 


 

Всичко от неръждаема стомана със сертификат ISO 9001 само с РЕМКО ООД


За да сте сигурни и спокойни за качеството на вашето оборудване и за безопасността на храните и продуктите, които произвеждате оборудвайте вашето производство с изделията на фирма „РЕМКО ЕООД“. Производственото предприятие предлага всички видове обработка на неръждаеми метали, изработка на уреди и машини, за фармацевтичната и хранителната индустрия. Изработка на резервни части и нестандартно оборудване, реновиране на стари машини. Всички видове монтажни дейности, касаещи изграждането или ремонта на цехове и обособени производствени площадки. Монтаж на т.н. орбитално заварени тръбопроводи за чисти флуиди. Изработка или ремонт на резервоари и съдове до 50куб.м. . Филтри или филтърни групи, позволяващи каскадно пречистване на флуиди и газове.Проектиране на машини и съоръжения. По-големи наши клиенти са: БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД, БАЛКАНФАРМА-ТРОЯН, БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА, БИОВЕТ АД, БИОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ, Българска Роза - Севтополис гр.Казанлък, Унифарм, Селурфарма, Биотрейд, Лавена, АМИЛУМ България, ПИК-КО, ПРЕСТИЖ 96, ПИЛКО, ТЕСИ, МАКСИНВЕСТ, МЛИН, БГАГРО, ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2. Изработваме от неръждаема стомана нестандартни: неръждаеми мивки със сушилници, маси, шкафове, пейки, съдове, уреди, контейнери, колички, безръбови подови сифони, скари, тръбопроводи, дозиращи машини за течни и прахобразни веществата. Устройства за производство на чиста - антибактериална вода, стерилизатори, смесители за вещества с различни корозивни свойство и агрегатни състояния. Изработваме еднокамерни и двукамерни цистерни до 50 куб.метра, топилни шкафове, камери за дефростация с електронно управление за време, температура и други параметри, компютърно зададени и следени показатели, шнекове, машини за почистване на маркучи и меки връзки, гребла за сняг и други насипни материали с универсално прикачване към всякакъв вид машини. Проектираме и изработваме по поръчка на клиента всичко за хранителната и фармацевтичната индустрия.РЕМКО ООД-Реже, стърже, заварява и качество предлага.Всичко за нас можете да видите на интернет страницата тук: www.remco-bg.com, запознайте се с нашата презентация тук.

Лице за контакти: инж. Александър Георгиевl, GSM +359 886 440 064, e-mail: office@remco-bg.com  

 


 

 


 

Най-големия производител на черни черноморски миди у нас.
Бляк Сий Шелс

 

Три хиляди и петстотин тона миди до 2016 година. Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Със съдействието на специалисти в конкретно подбраните акваториални води през 2010 г. близо до гр. Каварна бе изградена инсталацията, за култивиране на черни миди, които са с изключително качество и гарантирана безопасност за консуматора. Непрекъснатия мониторинг, интензивните лабораторни анализи, както и гарантираното качество на водите превърнаха продукцията на мидената ферма в конкурентен продукт на нашия и на редица международните пазари. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.
Към момента производството надхвърля 1000 т. Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Мрежата на разпространение обхваща цялата страна.
И вие можете да опитате вкуса на Бляк Сий Шелс мидите.
Контакти: gajdaus@yahoo.com, office@blackseashells.com
Лице за контакти: Найден Станев, +359887253329
 

 

 


 

Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!   

 


 


↑ Горе