БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 20

10 април 2015

Брой 20 на Бюлетин за рибата не е нито юбилеен, нито специален. Той, само да отбележа, е много важен. Тук са събрани толкова актуални събития, факти и решения, които са повратни за съдбата на сектор Рибарство. Въобще не ви приканвам да го четете, то е просто задължително да знаете какво пише в него, ако искате да сте над чертата в бизнеса наречен рибарство/риболов, аквакултура, преработка и търговия с риба и нерибни хидробионти. За продължаващите да не членуват в нито една призната браншова асоциация, ще кажа- „Продължавайте в този стар стил, той исторически е донесъл много погроми за племена и народи, а камо ли за някой единак“. Все пак емоциите не са добър съветник, прочетете какво правят хората!


Съдържание на БРОЙ 20:

Еврокомисарят се срещна с представителите на сектора в България
Изпратихме заявлението за регистрация на КСЧМ. Чакаме изгрева!
Кога ще ловим акула в румънски води?
Кой има моралното право да говори?
Общо събрание БГ ФИШ
Общо събрание Черноморски изгрев
Какви са условията за разрешаване на добавките?
Всичко от неръждаема стомана със сертификат ISO 9001
Бляк Сий Шелс 
Предстоящи международни събития април
Публикувано законодателство на ЕС през месец март 2015 г.

 


 

Еврокомисарят се срещна с представителите на сектора в България


На 24.03.2014 г . представителите на сектор рибарство имаха възможност да се срещнат и разговарят с Европейският комисар по екология, морско дело и рибарство г-н Кармену Вела. Срещата се проведе в хотел Балкан, като в първия панел на международната конференция “ИНТЕЛИГЕНТЕН И СИН РАСТЕЖ-НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СИНЯТА ИКОНОМИКА В РЕГИОНА НА ЧЕРНО МОРЕ” презентация изнесе Изпълнителния директор на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ д-р Йордан Господинов, а в третия панел представяне направи г-н Найден Станев управител на ферма за производство на черни миди „Блек сий шелс“.Информация за срещата и направените изказвания от представители на сектор рибарство можете да видите тук. Пълна фото галерия предоставена от ЕК можете да видите тук.


Автор:д-р Йордан Господинов

 


 

Изпратихме заявлението за регистрация на КСЧМ. Чакаме изгрева!


Документите за учредяване на Консултативен съвет за Черно море/ КСЧМ/ са изпратени до г-жа Лори Евънс - Генерален директор на Главна Дирекция Море в Европейската комисия. Инициативни комитети от страна на Р България и Р Румъния работиха близо две години по изготвянето на правилата, съставянето на устава и уточняване на подробностите, касаещи седалището и целите на съвета. Най-голяма трудност представителите на бранша имаха при уточняване състава на участниците в комитета и попълването на апликационите форми. Предимство за участие имат представителите на риболовния сектор, аквакултурата и преработката на риба. Целта е съвместно с екологичните организации и другите заинтересовани страни имащи отношение към бизнеса в морското пространство и прилежащите райони да си взаимодействат при вземането на решения и да отстраняват конфликтите, като търсят съдействието на научните и други организации за решаване на проблемите.Всичко това след одобрение на Брюксел ще се случи, чрез учредяван на дружество с нестопанска цел в обществена полза, което ще бъде подпомагано финансово от ГД МОРЕ и от лични вноски. Основните цели на КСЧМ са залегнали в устава и са взаимствани от Регламента на ЕО а конкретните ще са обект на нуждите на сектора и на работата със заинтересованите страни.


Автор: д-р Йордан Господинов
 


 

Кога ще ловим акула в румънски води?


Забранява се риболова според румънските власти на акула с трал и парагади ,съхранението и търговията на този вид, от датата на влизане в сила на заповедта до 30 април включително и за периода 15 октомври -30 ноември включително. Заповедта е№ 307/15/2/2015 на Министерство на земеделието и развитието на земеделските райони и на министерството на Екологията , водите и горите на Р Румъния и се отнася за водите на Черно Море без изключения и независимо от разстоянието от брега на Румъния във водите и. Проучването е от страна на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Съгласно проведени разговори на ниво браншови организации, проучване на Румънското законодателство и разменена кореспонденция между БГ ФИШ и Националната агенция по рибарство и аквакултура на Р Румъния се препоръчва всички членове на браншови организации и на останалите риболовци да се съобразяват със законодателството на нашите северни съседи .
 


 


 


Кой има моралното право да говори?


Бизнеса, който произвежда, плаща данъци, назначава работници, изнася продукция, добавя стойност и внася в страната валута трябва да има уважението на администрацията, и на всички свои по-малки събратя, някои от които се крият от закона, или преследват твърде ниски цели. Асоциациите, които са подписал, че са съгласни и нямаш забележки към текста на Програмата за морско дело и рибарство 2014-20202 /ПМДР/ вече нямат моралното право да участват в работни срещи за промени на текстовете и. Сред рибарския бранш обаче има хора, които само за да са в светлината на прожектора, а не за да дават смислени предложения отново присъстват и говорят /виж текста на протокола тук/. След като Брюксел върна ПМДР с 271 забележки въпреки подкрепата на точно определени експерти, същите са неспособни да забележат проблемите по документа. Не е морално едни да „ стават лоши за администрацията”само защото протестират и не одобряват / не съгласуват написаното в програмата и в последствие отново да заставаш начело и да показваш способности търсейки лична изгода от създалата се ситуация. Това би могло да се тълкува, че си "изтъргувал" подписа си, като си съгласувал в ущърб на исканията на тези които представлява сектора. Дали такива личности няма да повторят същото действие и при сегашното дискутиране по промените на ПМДР, които Брюксел върна с 271 забележки?

Етиката в отношенията : Всички имат място под слънцето, но е етично, когато се работи в ограничено време като това на работни срещи и срещи с висши политици в сектора, времето за изразяване на позиция да се съобрази с представителността. Не е нормално сдружения с няколко десетки членове, с десетки проценти от производството, представляващи голямата част от сектора да имат по няколко минути и дори да остават без време за изказване за сметка на еднолични сдружения, които упорито държат да се наложат без дори и да са искали или инициирали подобни срещи.

От така направените констатации може да се направи извода, че администрацията или не може или не желае да въведе ред в отношенията си с браншовите организации. Ползата от малките сдружения е , че винаги са готови да се „ изтъргуват” за съответната лична изгода без да се интересуват от мнозинството в сектора. По закон те имат право на мнение, но резултата е виден - получаваме 271 забележки въпреки съгласието на подобни сдружения - Виж текста на забележките тук. За да се избегне повтарянето на подобна практика e необходимо налагане на правилата след законодателни промени. Нека асоциациите и техните членове да се легитимират пред МЗХ, за да се знае кого и какво представляват, а министерството най-накрая да напише закон и правила за признаване на браншовите организации и регионите, които представляват. Нормално е, както и в Българския парламент всеки за разполага с полагащото му се време. Това не е мярка за репресия, а предложение за въвеждане на ред и поемане на отговорност, която видно съгласилите се не желаят да поемат. Разбира се всички имат право да инициират събития,форуми и други дейности за развитие на сектора и да участват в тях /стига да могат/, както и свободно да изразяват становище в писмен и устен вид където и както си пожелаят без ограничения, но не за сметка на останалите. Предателите никой не ги обича!


Автори:
Д-р Йордан Господинов - Изпълнителен директор и Представляващ
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/
Д-р Тачо Пашов
Председател на Националната асоциация на рибопроизводителите /НАР/

 


 

Общо събрание БГ ФИШ


ПОКАНА

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 15.05.2015 г. /петък/ от 10.00 часа в конферентната зала на хотел “БЕСТ УЕСТЪРН ХОТЕЛ ЕВРОПА” - гр. София 1113, ул. Ледице 1,

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Откриване на събранието, представяне на гостите и приветствия;
 2. Презентация на фирма «Майкава» - Генерален спонсор на Общото събрание на АПРП БГ ФИШ;
 3. Кафе пауза;
 4. Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2014 г.;
 5. Приемане на финансовия доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2014 г.;
 6. Промени и допълване на Управителния съвет на АПРП БГ ФИШ;
 7. Промени в Устава на АПРП БГ ФИШ;
 8. Преразглеждане категориите членове на БГ ФИШ и размера на членския внос;
 9. Определяне ПОДСЕКТОРИТЕ и експертни групи по направления, чийто предложения Управителния съвет ще разглежда и приема;
 10. Други;
 11. Обяд.


Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ д-р Й. Господинов
 


 

Общо събрание Черноморски изгрев

Покана
за Общо събрание на
Сдружение „Черноморски изгрев” – гр. Варна


Управителният съвет на Сдружение “Черноморски изгрев” – гр. Варна, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо събрание (ОС) на членовете на Сдружението, което ще се състои на 24.04.2015 г. от 10:30 часа, в гр. Варна, в Хотел Аква, при следния дневен ред:

 1. Приемане на Отчет за дейността на Сдружение „Черноморски изгрев” - гр. Варна за 2014 г.;
 2. Приемане на решение за промяна в състава на Управителния съвет на Сдружение „Черноморски изгрев” - гр. Варна;
 3. Приемане на решение за промяна в Устава на Сдружение „Черноморски изгрев” - гр. Варна;
 4. Актуални въпроси относно изпълнението на квотите за улов на Калкан за 2015 г. и нормативната уредба относно контрола върху риболовните дейности – национално законодателство и право на Европейския съюз;
 5. Организационни и други въпроси.


ОС се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум, заседанието на ОС се отлага за 1 час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

гр. Варна,
18 март 2015 г.


Председател на УС на “Черноморски изгрев” – гр. Варна
 


 

Какви са условията за разрешаване на добавките?


Една добавка може да бъде разрешена само ако употребата й отговаря на следните условия:

 • тя не представлява (въз основа на наличните научни доказателства) риск за здравето на потребителя при нивото на предлаганата употреба;
 • налице е обоснована технологична нужда, която не може да бъде постигната с други средства;
 • употребата й не подвежда и осигурява ползи за потребителите.


При разрешаване на добавки, могат да бъдат отчитани и други значими фактори - традиции, околна среда и др.

Какви са ползите за потребителя?

Законодателството на ЕС предвижда, че добавките, трябва да имат предимства и ползи за потребителя. Следователно, те трябва да служат на една или повече от следните цели:

 • запазване на хранителните качества на храната;
 • осигуряване на необходимите съставки или компоненти при производството на храни, предназначени за групи консуматори със специални диетични нужди;
 • подобряване на качеството при съхранение или стабилността на дадена храна или да подобрява органолептичните й свойства, при условие, че потребителят не севъвежда в заблуждение;
 • помощ за производството, преработката, подготовката, третирането, опаковането, транспорта или съхранението на храната, включително добавки, ензими и ароматични вещества за храни, при условие, че добавката не се използва за прикриване на неизправни суровини или покриване на нехигиенични практики.
   

 

Всичко от неръждаема стомана със сертификат ISO 9001 само с РЕМКО ООД


За да сте сигурни и спокойни за качеството на вашето оборудване и за безопасността на храните и продуктите, които произвеждате оборудвайте вашето производство с изделията на фирма „РЕМКО ЕООД“. Производственото предприятие предлага всички видове обработка на неръждаеми метали, изработка на уреди и машини, за фармацевтичната и хранителната индустрия. Изработка на резервни части и нестандартно оборудване, реновиране на стари машини. Всички видове монтажни дейности, касаещи изграждането или ремонта на цехове и обособени производствени площадки. Монтаж на т.н. орбитално заварени тръбопроводи за чисти флуиди. Изработка или ремонт на резервоари и съдове до 50куб.м. . Филтри или филтърни групи, позволяващи каскадно пречистване на флуиди и газове.Проектиране на машини и съоръжения. По-големи наши клиенти са: БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД, БАЛКАНФАРМА-ТРОЯН, БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА, БИОВЕТ АД, БИОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ, Българска Роза - Севтополис гр.Казанлък, Унифарм, Селурфарма, Биотрейд, Лавена, АМИЛУМ България, ПИК-КО, ПРЕСТИЖ 96, ПИЛКО, ТЕСИ, МАКСИНВЕСТ, МЛИН, БГАГРО, ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2. Изработваме от неръждаема стомана нестандартни: неръждаеми мивки със сушилници, маси, шкафове, пейки, съдове, уреди, контейнери, колички, безръбови подови сифони, скари, тръбопроводи, дозиращи машини за течни и прахобразни веществата. Устройства за производство на чиста - антибактериална вода, стерилизатори, смесители за вещества с различни корозивни свойство и агрегатни състояния. Изработваме еднокамерни и двукамерни цистерни до 50 куб.метра, топилни шкафове, камери за дефростация с електронно управление за време, температура и други параметри, компютърно зададени и следени показатели, шнекове, машини за почистване на маркучи и меки връзки, гребла за сняг и други насипни материали с универсално прикачване към всякакъв вид машини. Проектираме и изработваме по поръчка на клиента всичко за хранителната и фармацевтичната индустрия.РЕМКО ООД-Реже, стърже, заварява и качество предлага.Всичко за нас можете да видите на интернет страницата тук: www.remco-bg.com, запознайте се с нашата презентация тук.

Лице за контакти: инж. Александър Георгиевl, GSM +359 886 440 064, e-mail: office@remco-bg.com
 

 


 

 
 • Производство и доставка на индустриално хладилно оборудване
 • Хладилни инсталации за бързо замразяване и охлаждане
 • Съхранение на охладени и замразени продукти
 • Ледогенераторни системи
 • Оптимизация на работата на хладилни инсталации
 • Винтови и бутални компресори и компресорни агрегати
 • Чилъри и термопомпи
 • Комбинирано охлаждане и отопление
 

 

MAYEKAWA EUROPE nv/sa - Индустриална хладилна техника
София 1303, България, ул. "Камен Андреев" 24
тел./факс + 359 2 8910130 /31, моб. + 359 88 6666987
www.mayekawa.com

 


 

Най-големия производител на черни черноморски миди у нас. Бляк Сий Шелс  

Три хиляди и петстотин тона миди до 2016 година. Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модернооборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Със съдействието на специалисти в конкретно подбраните акваториални води през 2010 г. близо до гр. Каварна бе изградена инсталацията, за култивиране на черни миди, които са с изключително качество и гарантирана безопасност за консуматора. Непрекъснатия мониторинг, интензивните лабораторни анализи, както и гарантираното качество на водите превърнаха продукцията на мидената ферма в конкурентен продукт на нашия и на редица международните пазари. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.

Към момента производството надхвърля 1000 т. Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Мрежата на разпространение обхваща цялата страна.

 

И вие можете да опитате вкуса на Бляк Сий Шелс  мидите.

Контакти: gajdaus@yahoo.com, office@blackseashells.com

Лице за контакти: Найден Станев, +359887253329

 


 

Предстоящи международни събития април


Seafood Expo-GLOBAL
Seafood Processing-GLOBAL

21-23 April, 2015
Brussels, Belgium
Tel.: +1 207 842 55 04
customerservice@divcom.com
www.seafoodexpo.com

Polfish 13 International Fair of Seafood Processing and Products
27-29 May, 2015
Gdansk, Poland
Tel.+4858 554 93 62
Monika.paim@mtgsa.com.pl
www.worldofseafood.com

World of Seafood
20-24 May, 2015
Bangkok, Thailand
Tel. ++65 6500 6712
l.how@koelnmesse.com.sg
www.worldofseafood.com

World Aquaculture
26-30 May, 2015
Jeju Island, Korea
Tel.+32 9 233 4912
Mario@marevent.com
www.easonline.org  

 


 
Публикувано законодателство на ЕС през месец март 2015 г.

Риболов и аквакултура
Регламент (ЕС) 2015/523 на Съвета от 25 март 2015 година за изменение на регламенти (ЕС) № 43/2014 и (ЕС) 2015/104 по отношение на определени възможности за риболов

Европейски фонд
Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1014/2104 на Комисията от 22 юли 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и структурата на общата система за мониторинг и оценка за операциите, финансирани по Европейския фонд за морско дело и рибарство

Делегиран регламент (ЕС) 2015/531 на Комисията от 24 ноември 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета, изразяващо се в дефиниране на допустимите разходи, които могат да бъдат подпомагани от Европейския фонд за морско дело и рибарство с цел подобряване на хигиената, здравните условия, безопасността и условията на труд на рибарите, опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и морските екосистеми, смекчаване на изменението на климата и подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби 

 Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!  

 


 


↑ Горе