БЮЛЕТИН ЗА РИБАТА

Брой 30

10 февруари 2016

Брой 30 на Бюлетин за рибата излиза през месеца с 29 дни. Такъв месец има веднъж на четири години. Годината е високосна - точно 366 дни и бенефициентите ще имат цял ден повече да усвояват средства по „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“. Следващата високосна година е 2020-а! Тогава е времето за затваряне на програмата.

 


СЪДЪРЖАНИЕ на Брой 30:

Условия за улов на калкан и размер на квотата за БГ ФИШ през 2016
БГ ФИШ пита, МЗХ отговаря
Конвенция 188 за условията на труд в рибарският сектор
Кой изнася за Китай?
Три фирми на Българския щанд в Китай
Предстоящи международни събития през месец март 2016
Публикувано законодателство на ЕС през месец януари 2016 г.
Семинар
Аквакултурата/3 

 


 

Условия за улов на калкан и размер на квотата за БГ ФИШ през 2016


Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ раздаде индивидуални квоти на 25 /двадесет и пет/ от корабите членове на асоциацията, които ще риболовстват калкан през 2016 година. Съгласно заповед на Изпълнителният Директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури РД 985/25.01.2016. на БГ ФИШ са отредени 10 050 килограма от общата за страната квота. Ръководството на БГ ФИШ за поредна година разпредели квотата между своите членове на база изготвена и утвърдена вътрешна процедура. Ръководството на асоциацията в лицето на нейният управителен съвет обръща внимание на всички собственици на риболовни кораби да запознаят и изискват от капитаните и екипажите на риболовните кораби цялостно и стриктно спазване на всички точки от заповедта. Пълният текст на Заповед РД 985/25.01.2016 г можете да видите тук. Квотите за калкан на всеки кораб ще бъдат вписани в индивидуалното разрешително, което се издава от началото на февруари в съответното териториално звено на ИАРА и е съобразено с предложението на Асоциация БГ ФИШ.


д-р Йордан Господинов
АПРП БГ ФИШ

 


 

БГ ФИШ пита, МЗХ отговаря


Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ през месец август направи конструктивни предложения и отправи конкретни искания към МЗХ за някои промени на параметри на „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“, като процентното финансиране на проектите, тавани за финансиране, финансовото разпределение на средствата по мерките,признаване на предварителните разходи, изготвяне на нов механизъм за избор на рибарски групи и други, които можете да видите тук.
 
През месец септември Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ изпрати поредно писмо до МЗХ с коментари и конкретни предложения за промяна на текстовете и на някои параметри на Индикативният годишен план и на текстове по „Програмата за морска дела и рибарство“. Пълният текст на писмото с предложенията можете да прочетете тук

Индикативен план 2016 г на Програмата за морско дело и рибарство предоставен от МЗХ можете да прочетете тук.

През месец януари 2016г. БГ ФИШ получи очакваният отговор на двете писма, които можете да видите тук.
 

 


 

Конвенция 188 за условията на труд в рибарският сектор


На 28 януари се проведе среща между европейските социални партньори в областта на рибарството – Европейската транспортна федерация /ЕТФ/ и Европеш, с експерти от три български ведомства – Министерството на труда и социалната политика /МТСП/, Министерствто на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/, Министерството на земеделието и храните /МЗХ/, представители на Международната транспортна федерация /МТФ/ и на най-голямата българска рибарска асоциация БГ ФИШ. Почетен гост бе Бранд Вагнер от Международната организация по труда /МОТ/ към Организацията на обединените нации /ООН/.Бе представена и дискутирана инициативата на европейските социални партньори (работодатели и работещи) за ускоряване ратификацията на Конвенция 188 на МОТ за условията на труд в рибарския сектор в изпълнение на общо решение на Съвета на ЕС. Дали и кога ще ратифицира Р България Конвенция № 188 на МОТ за условията на труд в рибарския сектор можете да почерпите информация тук.


БГ ФИШ 

 

 


 

Кой изнася за Китай?


Възможностите, които представят азиатските пазари са цел на всяка уважаваща себе си фирма. Неоспорим е факта, че в Азия населението нараства със значително по-бързи темпове например от тези в Европа. Фактите показват, че и темповете за развитието на аквакултурата на този континент значително изпреварва нашето и европейското производство. Въпреки тези показатели и постоянно нарастващият внос на риба от тези географски ширини нараства и интересът на Български фирми, които искат и са ориентирани към износ за Азия. През последните няколко години активната работа на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ спомогна за изготвянето и утвърждаването на сертификат, както и за одобрение на сектора за износ за Китай. Вече две години сектор рибарство е одобрен и нашите представители имат възможност и изнасят продукция и за тази азиатска страна. Пълният списък на одобрените за износ предприятия за Китай можете да видите тук.


БГ ФИШ

 


 

Три фирми на Българския щанд в Китай


Асоциация БГ ФИШ е една от четирите поканени от МЗХ браншови организации да участват с мостри на свои продукти на изложението в Китай/КНР/ в гр. Ханджой. От подсектор преработка на риба три предприятия изпратиха мостри. Преобладават фабриките производители на консервирани храни “Диавена“ ЕООД от гр. Шумен, „Славянка“ АД от гр. Бургас и „Морски риболов“ЕООД от гр.Несебър. Останалите сектори поканени от Министерството на земеделието и храните са секторите за производство на пчелен мед, производството на млечни продукти и производството на замразени плодове и зеленчуци. България и Китай по всичко личи са решили да задълбочат промотирането на български храни и други селско стопански продукти и в момента има разпратена до преработвателите и производителите нова покана за среща и разясняване на условията за предоставяне, опаковане и експедиране на мостри за изложението в многомилионният гр. Шанхай. Пълният текст и условията за участието ви на български щанд на изложението подкрепено от МЗХ можете да видите тук. За съдействие редовните членове на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ могат да се обърнат към офиса на асоциацията www.bgfish.bg.


БГ ФИШ
 

 


 

Бляк сий шелс


Най-големия производител на черни черноморски миди у нас Бляк Сий Шелс изгражда предприятие за преработка на черни черноморски миди. Това ще осигури на фирмата възможност цялата собствена продукция да бъде преработена, да и се удължи срока на годност и да се запазят качествени показатели на мидите. Новата технология даде възможност мидите да се запазят за по - дълго време, като качествен продукт и ще даде възможност за по лесна реализация и на външни пазари. За сега изграждащите се мощност ще осигурят годишен капацитет за преработка от 1500 тона. По информация от фирмата строителството ще завърши към средата на 2016 година. Веднага след това от Бляк сий шелс ще предприеме действия за разширяване на мидените плантации и удвояване на капацитета на предприятието. На този етап това предприятие се строи без използване на средства от Европейският фонд по рибарство. То ще е в състояние да преработва всичките налични произведени миди добивани от мидените плантации на Черно море пред българският бряг.
Фирмата успешно си партнира с ирландски инвеститори и разполага с модерно оборудване на световно ниво, разработено според спецификата на региона за култивирани на миди в Черно море. Вкусовите качества на мидата са известни отдавна и потребителското търсене се увеличава.
Очакванията на компанията са през следващите няколко години производството да достигане до 3500 т. продукция на година. Бляк Сий Шелс е редовен член на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ.
Контакти с фирмата: office@blackseashells.com +359887253329


БГ ФИШ


 

Предстоящи международни събития през месец март 2016


North Atlantic Seafood Forum
1-3 March 2016,
Bergen, Norway
Tel.+4722878700
www.nor-seafood.com

Seafood Expo North America/Seafood Processing
6-8 March 2016,
North America,
Boston, MA, USA,
Tel.+ 1 207 842 5004
www.seafoodexpo.com/north-america

 


 

Публикувано законодателство на ЕС през месец януари 2016 г.


Риболов и аквакултура:
Регламент (ЕС) 2016/73 на Съвета от 18 януари 2016 година за определяне на възможностите за риболов за някои рибни запаси в Черно море за 2016 година
Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета от 22 януари 2016 година за определяне за 2016 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104


Корабоплаване
Регламент (ЕС) 2016/103 на Комисията от 27 януари 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК)

 

 


 

Семинар
на тема „Технологии, машини и възможности за финансиране за рибопроизводителите и рибопреработвателните в България“ се проведе на 2 и 3 Февруари 2016 в хотел Метрополитан, София


Организатор на семинара бе"Бългериън Фиш Фармс ЕООД.
Водещи фирми, които представиха продуктите си бяха:
Крома Дания, Интер Аква Адванс Дания и фирма Биомар.
Проектантската дейност на фирмата Бългериън Фиш Фармс ЕООД съдържа цялостно проектиране, инженеринг, реинженеринг, поддръжка и сервизно обслужване; разработка на технологични производствени дизайни; проектиране на производствена инфраструктура; консултиране с възможности за прилагане на гъвкави, иновативни концепции и решения за развитие на устойчиви аквакултури.


БГ ФИШ

 


 

 


 

Аквакултурата/3

Рибата от развъдници също толкова здравословна ли е като дивата риба?


Законодателството на ЕС определя строги правила, включително максимално допустими количества на замърсители, за да се гарантира, че храната, която консумираме, е безопасна. Тези ограничения са еднакви както за отглежданите в развъдници риби, така и за дивите риби. Освен това съществува строга система за официален контрол, чрез която се гарантира, че храната, която достига до нашата трапеза, е здравословна, независимо дали е произведена в ЕС или в чужбина.
За отглеждането на 1 кг сьомга е необходима повече от 1 кг дива риба. Има ли смисъл тогава да храним рибата в развъдници с дива риба?
Фактът, че месоядните риби като сьомгата трябва да се хранят с дива риба неизбежно представлява предизвикателство за устойчивото развитие на аквакултурата. Чрез подобряване на наличието и използването на алтернативи и на ефективността на фуража, количеството консумирана дива риба на килограм отглеждана риба непрекъснато намалява. Освен от съображения, свързани с устойчивостта, рибовъдите имат и безспорен икономически интерес да намалят използването на дива риба, тъй като това е един от основните им производствени разходи. Комисията възнамерява да подпомага сектора за по-нататъшно подобряване на това положение.
Въпреки това не бива да се забравя, че половината от производството на аквакултурата в ЕС се състои от черупчести видове, които не се нуждаят от допълнително хранене. Немесоядните риби като шарана също са част от това производство.
За статията са използвани текстове от страницата на ЕС.


БГ ФИШ


  Условията за реклама в Бюлетин за рибата  ще намерите на тази страница.

Можете да намерите стари броеве на Бюлетина на нашия сайт - www.fishnews.bg

Харесайте нашата Фейсбук страница!     
 


 


↑ Горе